Methylchloroisothiazolinone / methylisothiazolinone

Lappeprøven viser, at du er allergisk over for methylchlorisothiazolinone (MCI) og methylisothiazolinone (MI). MCI/MI er et konserveringsmiddel, der anvendes i industrien, kosmetik og husholdningsprodukter for at forhindre vækst af bakterier og andre mikroorganismer.

Hvorledes viser MCI/MI allergi sig?

MCI/MI-allergi viser sig ved eksem i de hudområder, som er i kontakt med stoffet. Allergien er varig, men den kan svækkes med tiden, hvis man undgår hudkontakt med stoffet.

Lovgivning

MCI/MI er forbudt i EU i kosmetiske produkter, der bliver på huden (leave-on), som cremer. MCI/MI i kosmetiske produkter, der vaskes af huden, fx sæber og shampoo, kan forårsage eksem og bør undgås, hvis man har MCI/MI-allergi. Derudover kan der være kontakt med stofferne på arbejdspladsen i fx. Sæber, vådservietter eller skæreolier.

Hvilke produkter kan indeholde MCI/MI?

Kosmetik og Personlig hygiejne
 • Shampoos, balsam, voks
 • Flydende sæbe
 • Skumbad
Husholdnings/industrielle produkter
 • Vandbaseret maling
 • Tapetklister
 • Køle-smøremidler
 • Rengøringsmidler
 • Møbelvoks
 • Insektmidler
 • Lak
 • Lim og klæbestoffer
 • Printerblæk
 • Træbeskyttelse
 • Imprægneringsmidler (tøj og læder)
 • Bilshampoo, bilvoks

Listen er ikke fuldstændig

På hvilke arbejdspladser kan man være udsat for MCI/MI?

De erhverv, hvor der er størst risiko for kontakt med MCI/MI er:

 • Malere
 • Fremstilling af maling
 • Frisører
 • Kosmetologer
 • Mælkeindustri
 • Maskin-/metalindustri, hvor der anvendes af køle- smøremidler, rustbeskyttelse og maskinolie.

Ophold i nymalede rum

Ophold i nymalede rum hjemme eller på arbejdspladsen, hvor der er anvendt maling indeholdende MCI og eller MI, kan medføre luftbåret eksem. Det viser sig ofte ved eksem i ansigtet og eventuelt i albuebøjninger. Enkelte udvikler også astma. Risikoen er til stede i mindst 4 uger.

Råd

MCI/MI allergi betyder, at du skal undgå produkter der indeholder disse stoffer. Læs varedeklarationen på produktet og spørg ved tvivlstilfælde forhandleren, om produktet indeholder MCI og/eller MI.

Anvend ikke produkter hvor MCI og eller MI er nævnt i varedeklarationen.

Hvordan finder jeg ud af, om et produkt indeholder MCI/MI?

Kosmetik, hudplejeprodukter og rengøringsmidler

Der er deklarationspligt for kosmetik og hudplejemidler og vaske- og rengøringsmidler både til privat og erhvervsmæssig brug. Det betyder, at indholdsstofferne skal stå på etiketten. Hvis der er MCI/MI i produktet, vil der stå: methylchlorisothiazolinone og methylisothiazolinone Det må ikke kaldes andre navne eller staves anderledes.

Andre typer produkter

For andre typer produkter, som f.eks. lim, maling og skæreolie kan man ikke regne med, at MCI/MI står på etiketten, hvis det er i. Det kan også hedde andre navne, nedenstående liste er ikke fuldkommen:

 • Kathon GC, CG, LX, WT special, 886 MW
 • Cl+Me-isothiazolinone
 • MCI/MI
 • MCIT/MIT
 • Methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone
 • 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one
 • Acticide, Acticide SPX
 • Algucid CH 50
 • Amerstat 250
 • Euxyl K 100
 • Fennosan IT 21
 • GR 856Izoline
 • Grotan K
 • Mergal® K 7
 • Metatin GT
 • Mitco CC 31 L, CC 31 L, CC 32 L, Mx® 323
 • Parmetol ® A 23, DF 12, DF 18 , DF 35, K 49,  K 50
 • Piror® P 109
 • Alle kemiske stoffer har et nummer, kaldet et CAS nummer. CAS numret for MCI/MI i blanding er: 55965-84-9; MCI:26172-55-4 MI: 2682-20-4.

Her må du spørge din hudlæge, som kan være nødt til at spørge producenten for at finde ud af, hvad produktet indeholder.

Hvilke produkter kan jeg benytte?

Du rådes til kun at benytte produkter, der ikke indeholder MCI/MI.

Læs mere om allergi på www.videncenterforallergi.org

Videncenter for Allergi, Gentofte Hospital

og Den Danske Kontaktdermatitis Gruppe

Maj 2023