Krom

Lappeprøven viser, at du er allergisk over for krom. Krom er et metal, der blandt andet anvendes til garvning af læder. Det kan derfor forekomme i læderprodukter som sko, handsker og urremme mm. Desuden kan krom frigives fra visse metalgenstande såsom smykker, skruer og lignende.

Kromallergi viser sig ved eksem i de hudområder, som er i kontakt med krom. Eksemet kan også spredes til hudområder, der ikke er i kontakt med krom. Allergien er varig, men den kan svækkes med tiden, hvis du undgår hudkontakt med krom.

Den hyppigste årsag til kromallergi er brug af kromgarvet læderfodtøj.

Råd

Din kromallergi betyder, at du skal undgå kontakt med produkter der indeholder krom. Det kan dreje sig om følgende:

 • Beklædningsgenstande af læder: Sko, handsker, bukser, jakker, svedremme mm.

Sjældnere kan følgende medføre kromeksem:

 • Andre læderprodukter som tasker, møbler, bilrat- og sæder
 • Smykker (øreringe mm)
 • Træ der er trykimprægneret med krom
 • Aske
 • Cement (se andre erhverv)

I følgende produkter kan krom forekomme, men det er uvist, om det kan forårsage kromeksem:

 • Maling
 • Øjenskygge/kosmetik
 • Tatoveringer

Listen er ikke udtømmende.

På arbejdspladsen

De arbejdspladser, hvor der er størst risiko for kontakt med krom, er:

 • Garverier
 • Buntmagerier
 • Sko-/tøjbutikker
 • Grafisk industri
 • Analyselaboratorier
 • Maskin-/metalindustri (i forbindelse med forkromning/galvanisering, brug af køle-smøremidler, rustbeskyttelse og maskinolie).
 • Byggeindustrien (ved intensiv kontakt med forkromede skruer/beslag eller cement, der ikke anvendes eller opbevares efter forskriften)
 • Erhverv hvor der anvendes kromgarvede arbejdshandsker eller arbejdssko

Andre erhverv:

Bygge- og cementindustrien

Tidligere havde denne branche mange tilfælde af kromallergi. Det skyldtes, at cementen indeholdt allergifremkaldende krom. EU-regulering sikrer at cement kun indeholder små mængder af allergifremkaldende krom, såfremt det opbevares og anvendes efter forskrifterne på emballagen.

Træbranchen

I Danmark har det siden 1997 kun været tilladt at krombehandle træ, når det skal anvendes til havneanlæg. Det er dog lovligt at importere krombehandlet træ til alle formål.

Hvordan finder jeg ud af, om et læderprodukt er garvet med krom?

Omkring 80 % af alt læder er garvet med krom. Det betyder, at langt de fleste læderprodukter indeholder krom. Man kan kun finde ud af om et produkt er garvet med krom ved at spørge producenten/forhandleren.

Siden 2015 har der været en EU lovgivning, som omfatter læderprodukter samt produkter med læderdele, der kommer i direkte kontakt med huden (sko, handsker etc.). EU-lovgivningen betyder at der kun må frigives meget små mængder af allergifremkaldende krom fra disse læderprodukter. Det betyder at risikoen for at få kromallergi er stærkt reduceret. Personer med kromallergi kan dog stadig få problemer med læderprodukter og vil som oftest skulle bruge kromfri sko (se nedenfor).

Hvilke (læder) produkter kan jeg benytte?

Hvid du er meget allergisk over for krom eller ikke kan få dit kromeksem i ro, rådes du til kun at benytte læderprodukter, hvis de er behandlet med andre garvningsmidler end krom. Det kan typisk dreje sig om læder, der er garvet med plantestoffer (vegetabilsk garvet læder) eller læder der er garvet med kunstige stoffer fx. fenoler. Anvendelse af tykke sokker kan være beskyttende ved brug af kromgarvet læderfodtøj.

Kromfrie sko fremstilles af håndskomagere/ortopædi-skomagere. Der kan søges tilskud efter lov om social service § 112, vedr. hjælpemidler.

Man kan også bruge sko af andre materialer som plastik, lærred eller gummi.

Læs mere om allergi på www.videncenterforallergi.dk

Videncenter for Allergi, Gentofte Hospital

og Den Danske Kontaktdermatitis Gruppe

marts 2021