Methyldibromo glutaronitrile

Lappeprøven viser, at du er allergisk over for methyl-dibromo glutaronitrile (MG).

Det betyder, at MG kan give eksem, hvor det kommer i kontakt med huden. Allergien er varig, men den kan svækkes med tiden, såfremt du undgår hudkontakt med MG.

MG er et konserveringsmiddel. Det kan anvendes til at begrænse vækst af bakterier og svampe i f.eks.:

  • Rengøringsmidler
  • Vaske-skyllemidler
  • Lim
  • Skæreolier

Listen er ikke udtømmende.

Forbud mod MG i kosmetiske produkter

Produkter, der er beregnet til langvarig kontakt med huden, f.eks. lotion og cremer har ikke måtte sælges i EU siden 2005, hvis de indeholdt MG.

Råd

Du skal undgå produkter, som indeholder MG.

Vær opmærksom på at produkter købt uden for EU eller på nettet også kan indeholde MG.

Hvordan finder De ud af om et produkt indeholder MG?

Kosmetik, hudplejeprodukter og rengøringsmidler

Der er deklarationspligt for kosmetik og hudplejemidler og siden 2005 også for vaske- og rengøringsmidler både til privat og erhvervsmæssig brug. Det betyder, at indholdsstofferne skal stå på etiketten.

Hvis der er MG i produktet, vil der stå: methyldibromo glutaronitrile. Det må ikke kaldes andre navne eller staves anderledes.

Andre typer produkter

For andre typer produkter, som f.eks. lim, kan man ikke regne med, det står på etiketten, hvis det indeholder MG.

Det kan også hedde andre navne f.eks: 1,2-dibromo-2,4-dicyanobutane (kemisk navn) eller handelsnavne som Euxyl K 400 og Tektamer 38.

Her må du tale med din hudlæge, som kan være nødt til at spørge producenten for at finde ud af, hvad produktet indeholder.

Læs mere om allergi på www.videncenterforallergi.dk

Videncenter for Allergi, Herlev-Gentofte Hospital
og Den Danske Kontaktdermatitis Gruppe
April 2019