Anmeldelse af hudlidelser som arbejdsskade

Hvis din læge mistænker, at du lider af en arbejdsbetinget sygdom, har han eller hun pligt til at anmelde det til Arbejdsskadestyrelsen – også selvom du ikke ønsker sygdommen anmeldt. Hvis lægen ikke anmelder efter loven, bliver pågældende idømt en bøde.

Læger har pligt til at anmelde formodede arbejdsbetingede sygdomme. Du beslutter herefter selv om du ønsker, at AES skal viderebehandle anmeldelsen.

AES sender dig et kvitteringsbrev, år anmeldelsen er modtaget.

Hvis du ikke ønsker, at AES skal behandle anmeldelsen, skal du ringe eller skrive til AES, så de modtager din henvendelse inden 7 dage fra modtagelsen af kvitteringsbrevet, og angive at du ikke ønsker sagen behandlet. AES henlægger herefter din sag.

Gem kvitteringsbrevet, for heri beskrives reglerne for genoptagelse af sagen på et senere tidspunkt.

Hvornår er eksem en arbejdsskade?

Flere betingelser skal være opfyldt, for at eksem kan anerkendes som arbejdsbetinget. F.eks. skal eksemet være opstået, mens du arbejdede for en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark. Det skal også være opstået på grund af arbejdet eller de forhold, som arbejdet foregår under.

Seks ud af 10 sager, der anmeldes som arbejdsbetinget eksem, anerkendes som en arbejdsskade. De hyppigste årsager til arbejdsbetinget eksem er hudirriterende eller allergifremkaldende stoffer i arbejdsmiljøet som sæber, handsker, metaller, skæreolier, hårfarve mm.

Erstatning

Hvis du får anerkendt dit eksem/hudlidelse som arbejdsskade, kan du i nogle tilfælde få godtgørelse for varigt mén og/eller erstatning for tab af erhvervsevne. Endelig kan du muligvis også få dækket nogle af dine omkostninger til cremer med videre. Hvor stor erstatning/godtgørelse, der kan blive tale om, afhænger af karakteren og omfanget af din hudsygdom. Hvis du har mindre end fem procent i mén, kan du ikke få godtgørelse.

Hvis din hudsygdom ikke udelukkende skyldes dit arbejde, kan erstatning og godtgørelse også blive mindre eller helt bortfalde. Det kan være tilfældet, hvis du tidligere har haft eksem f.eks. i barndommen.

Bliver min arbejdsgiver kontaktet?

AES kan undervejs i sagsbehandlingen blive nødt til at spørge din arbejdsgiver, om de påvirkninger du har været udsat for i dit arbejde. Det kan eksempelvis være kemiske produkters indhold eller bekræftelse af, at du har været udsat for de stoffer, som fremgår af sagens oplysninger.

Hvis AES har været i kontakt med din arbejdsgiver om påvirkningerne, oplyser AES også din arbejdsgiver om afgørelsen på din arbejdsskade. Arbejdsgiveren vil i den forbindelse få oplyst diagnosen for din hudlidelse, men arbejdsgiveren vil ikke modtaget øvrige helbredsoplysninger.

Hvis du bliver tilkendt erstatning, er din arbejds-giver lovpligtigt forsikret, således at det er forsikringen, der dækker erstatningssummen. Selv om du eventuelt bliver tilkendt erstatning, kan du godt fortsætte i dit job.

Gode råd

  • Gem relevante papirer fra læger og myndigheder.
  • Gem kvitteringer på dine udgifter. Du kan evt. få pengene igen, hvis eksemet bliver anerkendt som en arbejdsbetinget sygdom.
  • Forstå, hvad din sygdom betyder for dit arbejde, for dig derhjemme og for fremtiden.
  • Sagsbehandling tager tid. Lad ikke sagen fylde din hverdag.
  • Vær forberedt på, at ikke alle får medhold i deres arbejdsskadeansøgning.

Læs mere på:

Forside | AES.dk og Arbejdsulykker og erhvervssygdomme (borger.dk)

Videncenter for Allergi, maj 2024