Kolofonium

Lappeprøven viser allergi over for kolofonium.

Det betyder, at produkter, som indeholder kolofonium, kan give eksem i de hudområder, de kommer i kontakt med.

Allergien er varig, men den kan svækkes med tiden, hvis man kan undgå hudkontakt med kolofonium.

Hvad er kolofonium?

Kolofonium er en harpiks, der stammer fra saften fra nåletræ fx fyr, gran og lærk. Kolofonium anvendes som klæbemiddel i mange forskellige typer produkter. Kolofonium er et naturprodukt, men anvendes ofte i forskellige kemisk modificerede former.

Hvor findes kolofonium?

Nedenfor er anført nogle muligheder for at komme i kontakt med kolofonium. Listen er ment som en hjælp til at finde ud af, om man kan være i kontakt med kolofonium. Det er ikke en forbudsliste, idet nogle produkter indenfor en gruppe måske ikke indeholder kolofonium eller indeholder så lidt, at det ikke giver eksem ved kontakt.

Kolofonium kan findes i:
 • plaster
 • klæbende forbindsstoffer/sårprodukter
 • elektrodeplaster
 • kosmetik fx mascara, læbestift, hårfjernings-og hårplejeprodukter
 • hygiejnebind og bleer
 • tape og isoleringsbånd
 • lim
 • papir
 • tryksværte
 • skosværte
 • pudsemidler
 • lak, voks og andre overfladebehandlingsmidler
 • forseglingsmidler
 • skæreolier
 • harpiks til strygeinstrumenter, ballet og sport
 • loddemidler
 • fyrretræ, grantræ og lærketræ herunder savsmuld, spåner og træuld
 • tandlægematerialer fx flourlak og midlertidig cement
 • vortelak (fx verucid)
På arbejdspladsen

De arbejdspladser, hvor der er størst risiko for kontakt med kolofonium, er ved:

 • Skovarbejde
 • Arbejde med gran
 • Loddearbejde
 • Snedker- og tømrerarbejde
 • Arbejde med skæreolier
 • Arbejde med make-up fx skuespillere og kosmetologer

Hvordan finder jeg ud af, om et produkt indeholder kolofonium?

På kosmetiske produkter skal Indholdsstofferne stå i varedeklarationen. I kosmetik har alle stoffer et bestemt navn og stavemåde, som er den eneste der må bruges i EU. Kolofonium staves Colophonium, når det indgår i kosmetik.

Da kolofonium er et naturprodukt kan det indeholde flere forskellige stoffer, som hver for sig kan give allergi. Disse kan forekomme med navne som abietic acid og abietyl alcohol.

For andre typer produkter som rengøringsmidler, lim, skosværte og industrielle produkter kan man ikke regne med, at kolofonium står på etiketten, selvom det findes i produktet. Det kan i stedet for anvendes følgende navne fx:

Rosin, gum rosin, wood rosin, tall oil rosin

Colophony

Colophonium

Er der produkter på arbejdspladen som du har mistanke til giver eksem, må du spørge din hudlæge, som kan være nødt til at kontakte producenten for at finde ud af, hvilke stoffer produktet indeholder.

Det er desværre ikke muligt at give en komplet liste over de stoffer, som indgår i kolofonium. Vær derfor opmærksom på om du får eksem af et produkt og hold i givet fald op med at bruge det.

Læs mere om allergi på www.videncenterforallergi.dk

Den Danske Kontaktdermatitis Gruppe

November 2015