Neomycin

Lappeprøven viser, at du er allergisk over for neomycin. Det betyder at lægemidler, som indeholder neomycin eller beslægtede stoffer som framycetin kan forårsage eksem i de hudområder, de kommer i kontakt med. Allergien er varig, men kan svækkes med tiden såfremt det lykkes at undgå kontakt med lægemidlerne.

Neomycin har tidligere været anvendt til lokalbehandling af infektioner på huden, i øregange og øjne. I Danmark er neomycin er i dag erstattet af framycetin, men i andre lande anvendes neomycin fortsat.

Hvad er neomycin og framycetin?

Neomycin er et antibiotikum, der virker bakteriedræbende. Det findes derfor i nogle lægemidler, der virker mod betændelse. Framycetin, som er et beslægtet stof, vil ofte have samme virkning som neomycin. Det betyder, at hvis man har neomycinallergi, som regel heller ikke kan tåle framycetin. Nogle personer, som har neomycinallergi kan få udslæt på huden, hvis de behandles med den gruppe antibiotika, som hedder aminoglycosider. Aminoglycosider bruges blandt andet som injektionsbehandling af alvorlige infektioner.

Hvor findes neomycin/framycetin?

Det vil fremgå af lægemidlets deklaration, om det indeholder neomycin eller framycetin. Neomycin findes ikke i lægemidler i Danmark, men kan findes i små mængder i visse vacciner: Eks. HepA/HepB vaccine (Twinrix), Influenza vaccine (Afluria), Rabies vaccine, MFR-vaccinen. Almindeligvis kan man gennemføre vaccinationen, men oplys din læge om allergien.

Framycetin forekommer i:

  • Proctocedyl® suppositorier og rektalsalve
  • Sofradex®, komb. øjen- og øredråber

Andre aminoglycosider der anvendes lokalt, inhalation, implantat eller som injektionsbehandling:

  • Tobrex Depot, Tobradex®, komb. Trobramycin øjendråber
  • Tobi® og Tobi Podhaler®, Trobramycin inhalation
  • Gentacoll® og Gentamicin “2care4” implantat ved knogle- og ledinfektioner

Injektionsbehandling (systemisk) med Gentamycin og Tobramycin

Videncenter for Allergi, Herlev-Gentofte Hospital

og Dansk Kontaktdermatitis Gruppe

marts 2019