Videnskabelige artikler

Forfatter:
Årstal:
Emne:
Antal resultater: 21
Arbejdsrelateret allergisk kontakteksem på grund af eksponering over for eukalyptus-planten: Eucalyptus cinerea

Sofia Botvid, Jakob Ferløv Schwensen, Anne Birgitte Simonsen

Contact Dermatitis. 2023 Oct 31. doi: 10.1111/cod.14450. Online ahead of print.

Abstract | Resumé
Evaluering af effektiviteten af en tysk-inspireret intervention rettet mod arbejdsbetinget håndeksem i Danmark – Et randomiseret forsøg med 3 måneders opfølgning.

Jojo Biel-Nielsen Dietz, Anne Birgitte N Simonsen, Torkil Menné, Malin G Ahlstrøm, Mari-Ann Flyvholm, Maria H Blomberg, Christina Y Erichsen, Harald W Meyer, Sven Viskum, Ulrik Ahrensbøll-Friis, Swen M John, Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2023 Dec 5. doi: 10.1111/cod.14457. Online ahead of print.

Abstract | Resumé
Håndeksem hos danske unge – ikke kun atopisk dermatitis.

Anne Birgitte Simonsen, Jojo Biel-Nielsen Dietz, Jeanne Duus Johansen

Contact Dermatitis. 2023 Sep 26. doi: 10.1111/cod.14420. Online ahead of print.

Abstract | Resumé
Kontaktallergi forårsaget af (meth)akrylater i en neglelim hos en teenagepige

Anna Sophie Quaade, Anne Birgitte Simonsen

Contact Dermatitis. 2023 Oct;89(4):299-301.

Abstract | Resumé
Parfumestoffer i kosmetiske produkter markedsført til børn i Danmark

Sofia Botvid, Anne Birgitte Simonsen, Claus Jørgensen, Stine Müller, Christel Søgaard Kirkeby, Anne Beck Christensen, Jeanne Duus Johansen

Contact Dermatitis. 2023 Nov;89(5):374-381.

Abstract | Resumé
Allergifremkaldende farvestoffer anvendt i plastikbrillestel

Ulrik Ahrensbøll-Friis, Anne Birgitte Simonsen, Jakob Dahlin, Marléne Isaksson, Claus Zachariae, Jeanne Duus Johansen

Contact Dermatitis. 2022 Jan;86,(1): 25-28

Abstract | Resumé
Aluminium kontakt allergi uden relation til vaccinationsgranulomer, et systematisk review og meta-analyse

Stine Skovbo Hoffmann, Michael Wennervaldt, Farzad Alinaghi, Anne Birgitte Simonsen, Jeanne Duus Johansen

Contact Dermatitis. 2021 Aug;85:129–135.

Abstract | Resumé
Ansigtseksem hos sundhedspersonale under COVID-19 pandemien.

Jakob Fb Schwensen , Anne Birgitte Simonsen , Claus Zachariae , Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2021 Dec;85(6):710-711.

Abstract | Resumé
Kontakteksem forårsaget af glukosesensorer, insulinpumper og plaster: Resultater fra en 5-årig periode

Ulrik Ahrensbøll-Friis, Anne Birgitte Simonsen, Claus Zachariae, Jacob P Thyssen, Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2021 Feb;84(2):75-81

Abstract | Resumé
Øget forekomst af håndeksem hos børn som følge af intensiv håndhygiejne i danske daginstitutioner under COVID-19 pandemien

Anne B Simonsen , Iben F Ruge , Anna S Quaade , Jeanne D Johansen , Jacob P Thyssen , Claus Zachariae

Contact Dermatitis. 2021 Mar;84(3):144-152. doi: 10.1111/cod.13727. Epub 2020 Nov 5.

Abstract | Resumé
Prævalens, incidens og sværhedsgrad af håndeksem i den generelle befolkning

Anna S Quaade, Anne B Simonsen, Anne-Sofie Halling, Jacob P Thyssen, Jeanne D Johansen

Contact Dermatitis. 2021 Jun;84(6):361-374

Abstract | Resumé
Allergisk kontakteksem ved anvendelse af insulinpumper og glukosesensorer hos børn med diabetes

Anne Birgitte Simonsen, Jacob P Thyssen, Mette Gyldenløve, Anna Korsgaard Berg, Ulrik Fischer Friis, Jannet Duus Johansen, Claus Zachariae

Ugeskr Laeger. 2020 Jun 22;182(26):V08190463.

Abstract | Resumé
Høj forekomst af håndeksem blandt danske skolebørn efter implementering af retningslinjer for håndhygiejne under COVID-19 pandemien

A B Simonsen , I F Ruge , A S Quaade , J D Johansen , J P Thyssen , C Zachariae

Br J Dermatol. 2020 Nov;183(5):975-976. doi: 10.1111/bjd.19413. Epub 2020 Sep 10.

Abstract | Resumé
Erhvervsbetinget allergisk kontakteksem forårsaget af kobolt i maskinolie.

Simonsen AB, Friis UF, Johansen JD, Zachariae C, Sloth JJ, Thyssen JP.

Contact Dermatitis. 2019 Jan;80(1):59-61

Abstract | Resumé
Kobolt indhold i læder sko og handsker

Hamann CR, Hamann D, Simonsen AB, Zachariae C, Johansen JD, Thyssen JP.

Contact Dermatitis. 2019 Apr;80(4):248-249.

Abstract | Resumé
Børn med atopisk eksem kan have uerkendt kontaktallergi, der bidrager til deres hudsymptomer.

Simonsen AB, Johansen JD, Deleuran M, Mortz CG, Skov L, Sommerlund M.

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 Mar;32(3):428-436

Abstract | Resumé
Kontaktallergi blandt danske børn: aktuelle allergener og ændringer over tid.

Simonsen AB, Foss-Skiftesvik MH, Thyssen JP, Deleuran M, Mortz CG, Zachariae C, Skov L, Osterballe M, Funding A, Avnstorp C, Andersen BL, Vissing S, Danielsen A0, Dufour N1, Nielsen NH, Thormann H, Sommerlund M, Johansen JD.

Contact Dermatitis. 2018 Nov;79(5):295-302

Abstract | Resumé
Contact allergy in children with atopic dermatitis: a systematic review

Simonsen AB, Johansen JD, Deleuran M, Mørtz CG, Sommerlund M.

Br J Dermatol. 2017 Aug;177(2):395-405.

Abstract | Resumé
Course of Skin Symptoms and Quality of Life in Children Referred for Patch Testing – A Long-term Follow-up Study.

Simonsen AB, Sommerlund M, Deleuran M, Mortz CG, Johansen JD.

Acta Derm Venereol 2015, Jan 15;95(2):206-10

Abstract | Resumé
Allergic contact dermatitis in Danish children referred for patch testing  –  a nationwide multicentre study

Simonsen AB, Deleuran M, Mortz CG, Johansen JD, Sommerlund M

Contact Dermatitis 2014, Feb;70(2):104-11

Abstract | Resumé
Contact allergy and allergic contact dermatitis in children – a review of current data

Simonsen AB, Deleuran M, Johansen JD, Sommerlund M

Contact Dermatitis 2011, 65(5):254-65

Abstract | Resumé