Kobolt indhold i læder sko og handsker

Vi opsøgte personale på hudafdelingen på Gentofte Hospital og undersøgte i alt 59 par lædersko og handsker for kobolt indhold med XRF analyse. VI fandt at 16% af 43 sko og 19% af 16 handsker indeholdt >1% kobolt. Tre af de 43 (7.0%) sko indeholdt >5% kobolt. Vi fandt ingen sammenhæng til farven på læderproduktet. Vores lille undersøgelse bekræftede at lædervarer indeholder kobolt og at disse potentielt kan føre til kobolt allergi og eksem.

Original overskrift: Cobalt content of a convenience sample of leather shoes and gloves in Denmark.