Contact allergy and allergic contact dermatitis in children – a review of current data

For bare 30 år siden blev allergisk kontakteksem blandt børn opfattet som sjældent forekommende. Siden har flere studier fra hele verden imidlertid vist, at allergisk kontakteksem ikke blot er en hyppig diagnose i den voksne patientpopulation, men også er særdeles relevant i den pædiatriske. Prævalensen af allergisk kontakteksem blandt børn synes ydermere at være stigende. I 1999 fandt man ved gennemgang af litteraturen en prævalens af allergisk kontakteksem på 14,5-70 % i udvalgte børn.

 

I denne artikel gennemgår vi de undersøgelser, der er publiceret igennem det seneste årti omkring hyppigheden af positive lappeprøver og allergisk kontakteksem i den pædiatriske befolkning, og giver en oversigt over de vigtigste fund.

 

I den aktuelle litteratur blev der rapporteret positive lappeprøver hos 26,6-95,6 % i udvalgte grupper af børn. Den tilhørende relevans var 51,7-100 %. De hyppigste allergener var nikkel, kobolt, thimerosal, og parfume. Vores gennemgang af litteraturen viser, at individuelt tilpasset lappetestning øger antallet af relevante reaktioner. Børn med atopisk dermatitis er lige så hyppigt sensibiliseret over for allergener som børn uden tidligere atopisk dermatitis, og der er ingen forskel forbundet med køn. Børn og voksne kan testes med samme koncentrationer af allergener.

 

Sammenfattende støtter vores resultater formodningen om, at forekomsten af allergisk kontakteksem blandt børn er stigende over tid, alternativt er det udtryk for en øget bevidsthed.