Contact allergy in children with atopic dermatitis: a systematic review

Hvorvidt børn med atopisk eksem kan have kontaktallergier, der bidrager til deres hudsymptomer er omdiskuteret.

I denne oversigtsartikel gennemgås de eksisterende studier, hvor børn med atopisk eksem er undersøgt for kontaktallergi med lappetest. Samlet havde ca. en tredjedel af børnene kontaktallergi overfor ét eller flere kemiske stoffer og især allergi overfor metaller og indholdsstoffer i fugtighedscremer udgjorde et problem.