Kontaktallergi: en oversigt over aktuelle problemer fra et klinisk perspektiv

Kontaktallergi er almindelig og påvirker 27% af den generelle befolkning i Europa.

Konklusionen på dette nye review er at forskellige udsættelser for kemikalier, af vidt forskellige typer og strukturer fortsat sensibiliserer mennesker og kan resultere i allergisk kontakteksem. Mange kemikalier er “evergreens”, men andre er “nytilkomne”. Omhyggelig og korrekt undersøgelse (lappetest) er derfor påkrævet for at opdage og for at kunne informere om forekomsten af ​​disse allergener, som befolkningen bliver udsat for.

Original overskrift: Contact Allergy: A Review of Current Problems from a Clinical Perspective.

 

Ændringer i filaggrins nedbrydningsprodukter og hudcellernes overfladestruktur efter årstid.

Formålet med dette studiet var at undersøge effekten af klima om vinteren og sommeren på mængden af filaggrins nedbrydningsprodukter, samt hudcellernes overfladestruktur (DTI), hos voksne med normal hud. Vi tog tape-prøver af huden på kinden og hånden hos 80 raske frivillige (50 % kvinder). 40 personer var i alderen 18 ≤ 40 år mens 40 personer var ≥70 år.

Vi fandt en signifikant effekt af årstid både på niveauet af filaggrins nedbrydningsprodukter og hudcellernes overfladestruktur i hud fra kinder og håndrygge. Endvidere, var der en sammenhæng mellem et højt niveau af selvrapporteret soleksponering og en høj DTI-værdi, hvilket indikerer at UV-stråling medfører ændret hudcellernes overfladestruktur.

Original overskrift:Changes in filaggrin degradation products and corneocyte surface texture by season.

Serum cytokine profile and clinicopathological findings in oral lichen planus, oral lichenoid lesions and stomatitis.

Formålet med studiet var at undersøge hvordan, kontakt allergi påvirkede forskellige cytokiner hos patienter med oral lichen planus, orale lichenoid læsioner og generaliseret stomatitis. Der blev inkluderet 49 patienter og 29 raske personer. Resultater af lappetests og serumniveauer af TNF-a, INF-y, IL-6, IL-10, IL-12p40 og IL-12p70 blev analyseret og sammenlignet. Serumcytokinniveauerne afveg ikke mellem de forskellige patientgrupper, dog havde patienterne højere niveauer af IL-6 end de raske personer.

 

Concentration of filaggrin monomers, its metabolites and corneocyte surface texture in individuals with a history of atopic dermatitis and controls.

Formålet med dette studiet var at undersøge hudcellernes overfladestruktur, samt mængden af filaggrin protein og dets nedbrydningsprodukter, hos eksempatienter (n=47) sammenlignet med voksen normal hud (n=20). I forhold til eksemhud fandt vi, at niveauet af filaggrin protein, og dets nedbrydningsprodukter, var signifikant lavere hos patienter med eksem sammenlignet med raske kontroller, mens overfladestrukturen var signifikant anderledes, hvilket antyder at inflammeret hud har en nedsat hudbarrierefunktion samt en ændret morfologi.

Sammenhængen mellem atopisk eksem og håndeksem: en systematisk gennemgang og meta-analyse.

Atopisk dermatit (AD) og håndeksem (HE) forekommer ofte samtidig, men et præcist estimat for sammenhængen er ukendt. I vores systematiske review og metaanalyse inkluderede vi hhv. 35 og 26 studier. AD var associeret med en øget prævalens af HE ved punkt- (OR 2.35; 95% CI 1.47-3.76), 1-års- (OR 4.29; 95% CI 3.13-5.88) og livstids-prævalens (OR 4.06; 95% CI 2.72-6.06). AD var også associeret med en øget prævalens for arbejdsbetinget HE og HE i den generelle befolkning. Vi kan konkludere, at patienter med AD har en stærk øget prævalens for HE og klinikere skal fortsat guide patienter i valg af arbejde med øget risiko for HE.

Original overskrift: The association between atopic dermatitis and hand eczema: a systematic review and meta-analysis.

 

False-positive result when a diphenylcarbazide spot test is used on trivalent chromium-passivated zinc surfaces.

Dette eksperimentelle studie viser at krom spot testen baseret på 1,5-diphenylcarbazide (DPC), som kan identificere hexavalent krom, i sjældne tilfælde kan være falsk positiv når en trivalent-krom plateret zink plade undersøges. I dette studie bekræftes det at en sådan plade ikke indeholder hexavalent krom ved hjælp af X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) analyse.

Nickel and cobalt release from fidget spinners on the Danish market.

Fidget spinners er legetøj som bruges af børn i skolealderen, og blev meget populært i 2017. Vi testede 41 tilfældigt udvalgte fidget spinners købt i Danmark, for nikkel og kobolt frigivelse med spot tests. Vi fandt nikkelfrigivelse i et niveau som kan føre til allergisk kontakteksem fra 4 spinners fra områder der har direkte kontakt med huden under leg. Kobolt, bly og krom blev også fundet i enkelte spinners ved kvalitativ undersøgelse med røntgenflourescens.

Atopisk eksem og alkoholbrug: En meta-analyse og systematisk gennemgang.

I denne systematiske oversigtsartikel og metaanalyse undersøgte vi sammenhængen mellem alkohol og atopisk eksem på to måder: 1) om et alkoholforbrug under graviditeten øger risikoen for udviklingen af atopisk eksem hos det nyfødte barn, og 2) om atopisk eksem hos unge og voksne er forbundet med et øget alkoholforbrug. Vi fandt, at et alkoholforbrug under graviditeten medførte en øget risiko for udvikling af atopisk eksem hos det nyfødte barn. Vi fandt ikke en sammenhæng mellem atopisk eksem hos unge og voksne og et øget alkoholforbrug.

Original overskrift: Atopic Dermatitis and Alcohol Use: A Meta-Analysis and Systematic Review.

Børn med atopisk eksem kan have uerkendt kontaktallergi, der bidrager til deres hudsymptomer.

Hvorvidt skjulte kontaktallergier kan spille en rolle for hudsymptomerne hos børn med atopisk eksem er uafklaret. Den nedsatte hudbarriere hos disse børn, fremmer hud gennemtrængningen af allergener. Desuden smøres børn med atopisk eksem, ofte fra den tidlige barnealder og i længere perioder, med fugtighedscremer og receptpligtige behandlingsmidler, hvilket teoretisk set vil øge risikoen for kontaktallergi over for indholdsstoffer. I dette studie undersøgte vi 100 børn og unge med atopisk eksem for kontaktallergi. Vi fandt at 30% havde mindst én kontaktallergi og hos 17% af børnene, havde allergien betydning for det aktuelle eksem.

Original overskrift: Children with atopic dermatitis may have unacknowledged contact allergies contributing to their skin symptoms.

Isothiazolinoner anvendes stadig ofte i maling, indkøbt i fem europæiske lande: en opfølgende undersøgelse

Der er set en stigende forekomst af kontaktallergi over for methylisothiazolinon (MI, oftesteforårsaget af kosmetiskeprodukter og maling. En undersøgelse fra 2015 viste, at 93,0% af malinger købt i fem europæiske lande indeholdt MI. I EU er der blevet diskuteret nye regler for maling, hvilket kan have påvirket dette marked.

Formålet med studiet var at revurdere brugen og koncentrationerne af MI og fire andre isothiazolinoner i vandbaserede vægmaling.

Vandbaserede hvidvægsmalinger (n = 60) blev indkøbt i butikker i fem europæiske lande: Danmark, Frankrig, Tyskland, Sverige og England. Malingen blev analyseret for indholdet af isothiazolioner.

MI blev fundet i 55 (91,7%) af malingerne, i koncentrationer fra 1,1 til 142,7 ppm. De andre isothiazolinoner blev fundet i 20,0% [methylchloroisothiazolinon (MCI)] til 88,3% [benzisothiazolinon (BIT)] af malingerne. BIT koncentrationerne varierede betydeligt mellem landene, mens MI og MCI koncentrationer ikke gjorde det. Der var ingen statistisk signifikante forskelle i MI, MCI og BIT koncentrationerne mellem den nuværende undersøgelse og 2015-undersøgelsen.

Undersøgelsen konkluderer at MI og andre isothiazolinoner stadig ofte anvendes i maling i Europa og at deres brug ikke synes at være faldende.

Original overskrift: Isothiazolinones are still widely used in paints purchased in five European countries: a follow-up study.

 

 

1 2 3 4 5 6 86