The Role of the Skin Microbiome in Atopic Dermatitis: A Systematic Review.

Med traditionel dyrkning af prøver er det vist, at atopikere har øget forekomst af Staphylococcus aureus i huden. Med nye molekylærbiologiske metoder er det muligt at få meget mere information om hvilke mikroorganismer, der er tilstede i en prøve blot ved tilstedeværelsen af deres DNA.

Denne systematiske oversigtsartikel har samlet studier der har undersøgt hudmikrobiomet i mennesker og dyr. Atopikeres hud er karekteriseret ved at have en lav diversitet af bakterier, mange ikke-Malassezia svampearter og stor tilstedeværelse af både S. aureus og epidermidis samt reduceret forekomst af andre arter i forhold til rask hud. Et enkelt dyrestudie viser, at en ændret sammensætning af mikroorganismer er en afgørende faktor for eksemudviklingen.

 

Consumer Behaviour Among Nickel-allergic Patients.

I artiklen gennemgås selvrapporterede forbrugervaner vedrørende metalgenstande for 342 nikkelallergier som deltog i en spørgeskemaundersøgelse. Vi fandt at nikkelallergikerne aktivt forsøgte at undgå nikkeleksponering, både gennem at købe sine smykker hos guldsmed, og gennem andre handlinger som f.eks. at spørge ekspedienten om et produkt de ville købe indeholdt nikkel. Personer <40 år købte hyppigere smykker i andre butikker end hos guldsmed. Personer med svær allergisk nikkel eksem var mere tilbøjelige til at forsøge undgå nikkel i hverdagen.

 

 

Non-mix fragrances are top sensitizers in consecutive dermatitis patients - a cross-sectional study of the 26 EU-labelled fragrance allergens

I kosmetiske produkter samt rengøringsmidler er det lovpligtig indenfor EU at deklarere 26 parfumestoffer der kan give kontaktallergi. I det aktuelle studie blev hyppigheden af kontaktallergi over disse 26 parfumestoffer undersøgt, samt hyppigheden af samtidige reaktioner på screeningsmarkørerne for parfumeallergi Fragrance Mix (FM) I og FM II.

Blandt 6000 eksempatienter havde 15.7% en parfumeallergi. Top 3 af enkelte parfumestoffer der oftest er årsag til allergi kommer alle fra naturlige kilder (oxideret linalool, treemoss og oxideret limonene). Kun 30-50% af eksempatienter med positive reaktioner overfor disse 3 parfumestoffer havde en samtidig reaktion på enten FM I eller FM II.

 

Children with atopic dermatitis and frequent emollient use have increased urinary levels of low molecular weight phthalate metabolites and parabens.

Dette studie undersøgte, hvorvidt creme forbrug, filaggrin mutationer og atopisk eksem var associeret med mængden af phthalater og parabener i urin fra danske børn i alderen 4-9 år. Resultaterne viste, at creme forbrug og atopisk eksem var associeret med visse lavmolekylære phthalater og parabener. Men om dette skyldes et øget creme forbrug eller en dårlig hudbarriere er uvist.

European Surveillance System on Contact Allergies (ESSCA): results with the European baseline series, 2013/14.

Kontaktallergi er en hyppig tilstand, som kan have store konsekvenser for den enkelte i privatlivet eller på jobbet. På grund af ændringer i eksponeringer, som konsekvens af introduktion af nye stoffer, nye produkter eller formuleringer og lovmæssig indgriben, ændres spektret af kontaktallergi.

Formålet var at evaluere det nuværende spektrum af kontaktallergi over for de allergener, der findes i den europæiske baseline-serie (EBS) i hele Europa

Der blev lavet retrospektiv analyse af data, som blev indsamlet af Det Europæiske Overvågningssystem for Kontaktallergier (ESSCA, www.essca-dc.org) på fortløbende lappetestede patienter i 2013/14 fra 46 afdelinger i 12 europæiske lande.

I alt blev 31.689 patienter medtaget i analysen.

Sammenlignet med en lignende analyse i 2004 steg forekomsten af ​​kontaktallergi over for methylisothiazolinon op til omkring 20 % ​​i flere afdelinger. Til sammenligning forblev kontaktallergi over for metallerne nikkel, kobolt og krom stort set uændret, henholdsvis 18,1; 5,9 og 3,2 % mens  parfume- blanding I, II og Myroxylon pereirae (Balsam of Peru) gav positive reaktioner hos  henholdsvis 7,3 %; 3,8 % og 5,3 %. I undergruppen af ​​afdelinger, der hovedsageligt diagnosticerede patienter med arbejdsbetinget kontakteksem var forekomsten af ​​arbejdsrelaterede kontaktallergier, såsom epoxyharpiks eller gummiadditiver øget sammenlignet med generelle dermatologiske afdelinger.

Kontinuerlig overvågning af kontaktallergi baseret på netværksdata giver mulighed for at identificere udviklinger over tid eller vedvarende problemer og muliggør således fokusering af forskningen (undergruppeanalyser, eksponeringsanalyse) på områder, hvor det er et behov.

Prevalence of nickel allergy in Europe following the EU Nickel Directive – a review.

Frigivelsen af nikkel fra forbrugerprodukter beregnet til direkte og langvarig hudkontakt har været reguleret på EU-niveau siden 2001. I denne oversigtsartikel studerede vi hyppigheden af nikkelallergi i Europa efter implementering af EU Direktivet. Vi fandt at EU Direktivet har ført til lavere hyppighed af nikkelallergi blandt unge kvinder <35 år i befolkningen og blandt piger ≤17 år med eksem. En stor geografisk forskel i de Europæiske lande blev observeret, med en højere andel nikkelallergiker i syd-Europa sammenlignet med nord-Europa. På trods af den faldende hyppighed bliver ca. 10 % af unge kvinder stadig allergiske overfor nikkel.

 

 

Contact allergy in children with atopic dermatitis: a systematic review

Hvorvidt børn med atopisk eksem kan have kontaktallergier, der bidrager til deres hudsymptomer er omdiskuteret.

I denne oversigtsartikel gennemgås de eksisterende studier, hvor børn med atopisk eksem er undersøgt for kontaktallergi med lappetest. Samlet havde ca. en tredjedel af børnene kontaktallergi overfor ét eller flere kemiske stoffer og især allergi overfor metaller og indholdsstoffer i fugtighedscremer udgjorde et problem.

Contact allergy to methyldibromo glutaronitrile is still of clinical relevance.

Prævalensen af kontaktallergi overfor konserveringsmidlet methyldibromo glutaronitrile (MDBGN) er faldet væsentligt efter dets anvendelse i kosmetiske ”leave-on” og ”rinse-off” produkter blev forbudt i EU i hhv. 2005 og 2008 (1). Den kliniske relevans af positive lappeprøver overfor MDBGN er næsten forsvundet i Danmark (2). I denne artikel præsenterer vi 2 patienter med allergisk kontakteksem forårsaget af udsættelse for MDBGN i hhv. et rengøringsprodukt og en solcreme. Patient nr. 1 var en 62-årig kvinde med kronisk håndeksem og periodevis opblussen gennem 3 år. Hun arbejdede på et kontor, primært med computere. I fritiden red hun på heste. Eksemet blev ikke bedre i ferier på nær sidste ferie, hvor patienten mod sædvane ikke havde redet heste. Lappeprøver viste en positiv reaktion over for MDBGN (+). MDBGN viste sig at være tilstede i et vaskemiddel, Stassek Quickstar®, som patienten håndvaskede sine ridehandsker i. Patienten erindrede retrospektivt, at eksemet var blusset, sidst hun havde anvendt vaskemidlet. Patient nr. 2 var en 41-årig kvinde, som udviklede et generaliseret eksem på en 1-måneds lang ferie til Guatemala. Hun arbejdede som tandlæge og havde ikke tidligere haft eksem. Lappeprøver viste en positiv reaktion overfor MDBGN (+). MDBGN blev fundet i en solcreme, Banana Boat®, som patienten havde købt og anvendt på sin ferie. Disse tilfælde viser, at forbrugere stadig kan blive eksponeret overfor MDBGN i kosmetiske produkter købt udenfor EU, hvor MDBGN fortsat er tilladt, eller i andre former for forbrugerprodukter. Positive lappeprøver overfor MDBGN kan således stadig være af klinisk relevans og mulige eksponeringer skal fortsat undersøges.

The importance of a complete declaration of isothiazolinones in products beyond cosmetics.

Methylisothiazolinone (MI) er et stærkt allergifremkaldende konserveringsmiddel. Stoffet har medført en drastisk stigning af allergisk kontakteksem og er derfor blevet forbudt i ”leave-on” kosmetik, desuden kræves deklaration af stoffet i andre kosmetiske produkter. MI forekommer i en lang række non-kosmetiske og industrielle produkter såsom maling, hvor der ikke kræves en fuld deklaration. Denne kasuistik handler om en 9-årig dreng, der udviklede eksem i ansigt og på bryst, ben og arme på baggrund af MI i en maling. Kasuistikken illustrerer vigtigheden af en fuld deklaration af alle isothiazolinoner – inklusive MI.

 

Occupational facial contact dermatitis caused by methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone in a stainless steel aerosol spray.

Methylchloroisothiazolinone(MCI)/methylisothiazolinone(MI) er et konserveringsmiddel, der ofte anvendes i kosmetik, industrielle produkter og husholdningsartikler.

Denne kasuistik beskriver en 21-årig kvinde, som blev henvist på grund af et ansigtseksem. Hun havde ikke haft atopisk eksem.

Hun arbejdede på en burger restaurant, hvor en del af jobbet omfattede rengøring.

Patienten blev testet og diagnosticeret med arbejdsbetinget allergisk kontakteksem, forårsaget af MCI / MI i aerosoler fra et rengøringsprodukt i sprayflaske. Efter 2 måneder kom hun tilbage til klinikken og rapporterede, at hun ikke længere var ansat hos burgerrestauranten. Eksemet var forsvundet uden behandling.

Udsættelse for luftbårne allergener kan nemt overses. Et par kasuistikker har vist at MI i maling og MI/MCI i vand til spray i strygejern, kan give ansigtseksem.

Denne case rapport, er så vidt vi ved, den første som beskriver allergisk kontakteksem udløst af MCI/MI fra rengøringsspray brugt på en arbejdsplads.

Det er for nyligt vist at husholdningsprodukter og rengøringsmidler ofte indeholder høje koncentrationer af MCI/MI og i nogle tilfælde er de endda fejlmærkede. Det understreger behovet for juridiske opstramning på dette område.

1 4 5 6 7 8 86