Fragrance contact allergens in 5588 cosmetic products identified through a novel smartphone application

I et samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK Kemi kortlagde vi i den aktuelle undersøgelse forekomsten af 26 deklarationspligtige parfumestoffer i mere end 5500 kosmetiske produkter. Produkterne i undersøgelsen var identificeret gennem app’en ”Kemiluppen”. De største produktkategorier undersøgt var ”creme og lotion” (n=1192), ”shampoo og conditioner” (n=968) og ”deodoranter” (n=632). 85% af produkterne havde mindst 2 af de 26 parfumestoffer deklareret. Linalool (49.5%) og limonene (48.5%) var de hyppigst deklarerede parfumestoffer. Seks af de 26 parfumestoffer var deklareret i mindre end 1 % af alle undersøgte produkter. Blandt disse var flere parfumestoffer der ellers er nogle af de hyppigste årsager til parfumeallergi hos danske eksempatienter.

 

Self-testing for contact allergy to hair dyes – a 5-year follow-up multicentre study.

I 2011 gennemførte man et multicenterstudie, for at undersøge om hårfarveproducenterne anbefalede forbrugerne at udføre allergitesten forud for hårfarvningen. Der blev efterfølgende rejst bekymring på grund af de varierende instruktioner forbrugerne fik og på sikkerheden og validiteten af testen.

Formålet for dette studie var at udføre en 5 års opfølgende multicenterstudie for at se om producenterne stadig anbefaler allergitesten og hvis de stadig gør, om proceduren er ændret.

I alt blev 40 oxidative kommercielle hårfarver, fra 21 forskellige producenter, fra 8 Europæiske lande undersøgt (Belgien, Danmark, England, Frankrig, Norge, Spanien, Sverige og Tyskland). Proceduren for allergitesten blev gennemgået og sammenholdt med de andre.

Der var stor variation mellem de forskellige beskrivelser af hvordan allergitesten skulle udføres. Blandt forskellene kan nævnes hvad der skulle testes (fx hårfarveproduktet i brugsklar stand eller kun hårfarvestoffet), mængden af hårfarve der skulle påføres (fx tilstrækkeligt, en smule, et strejf af, et tyndt lag), udførelses stedet (fx bag øret, i albuebøjningen, overarmen), området størrelse (fx 1-2 cm2, som størrelsen af en Eurocent, en norsk 1 krone eller en svensk 10 krone), afrensning inden aflæsning (fx ingen, efter 30 minutter eller 45 minutter), aflæsningen var for alle undersøgte procedurer efter 48 timer, dog anbefalede 2 produkter at der også var aflæsning efter henholdsvis 45 minutter og 24 timer.

Konklusionen er at allergitesten stadig anbefales og at der ikke er sket nogen ændringer. Der er heller ikke udviklet nogen standard for allergitesten. Endvidere er der ikke udarbejdet nogen risikovurdering for forbrugeren.
De bekymringer der blev rejst i 2011 om allergitestens sikkerhed og validitet er der stadig og er ikke blevet mindre.

Contact allergy to lanolin: temporal changes in prevalence and association with atopic dermatitis.

Dette studie undersøgte forekomsten af allergi overfor lanolin I perioden 2004-2015 samt en evt sammenhæng til atopisk eksem. Vi undersøgte reaktioner overfor 2 forskellige markører, henholdsvis Amerchol og lanolin alkohol. Lappetest resultater fra i alt 9577 personer blev undersøgt. Studiet viste en stigende forekomst af lanolin allergi (0.5% i 2004 til 1.8% i 2015). Vi fandt en signifikant sammenhæng mellem atopisk eksem og lanolin samt lanolin alkohol men ingen sammenhæng til Amerchol. 108 personer reagerede på enten den ene eller den anden markør mens 29 reagerede på begge.  

 

 

 

Atopisk eksem er forbundet med angst, depression og selvmordstanker, men ikke med indlæggelse eller selvmord.

Mange tidligere studier har påvist en sammenhæng mellem atopisk eksem og henholdsvis angst og depression. Kun få studier har undersøgt sammenhængen til selvmord. På basis af data fra de danske registre samt Glostrup undersøgelsen viste dette studie en signifikant sammenhæng mellem atopisk eksem i voksenlivet og henholdsvis udskrivelse af recept på depression og angst medicin. Der var dog ingen sammenhæng mellem atopisk eksem og hospitalisering pga. disse sygdomme. Ligeledes var der ingen sammenhæng mellem atopisk eksem og selvmord trods det at atopisk eksem var associeret med øget forekomst af selvmordstanker. Samlet set viser data at atopisk eksem hænger sammen med angst, depression og selvmordstanker, men også at atopisk eksem ikke er associeret med hospitalisering eller selvmord.   

Original overskrift: Atopic dermatitis is associated with anxiety, depression, and suicidal ideation, but not with hospitalization or suicide.

 

Symptomatic oral lesions may be associated with contact allergy to substances in oral hygiene products

Dental materialer og mundhygiejneprodukter kan være ansvarlige for kontakt allergiske reaktioner i mundslimhinden. Vi ønskede at bestemme forekomsten af kontakt allergier hos patienter med symptomatisk oral lichen planus, orale lichenoid læsioner og stomatitis.

Der blev inkluderet 49 patienter og 29 raske kontrol personer i projektet. Deltagerne gennemgik et interview, en tandlægeundersøgelse, fik fortaget en vævsprøve fra mundslimhinden samt blev allergitestet.

Nitten patienter og 10 raske kontrolpersoner havde kontaktallergiske reaktioner, primært overfor parfume. Kontakt allergiske reaktioner over for aromastoffer i mundhygiejneprodukter forekom signifikant oftere hos patienterne i forhold til de raske kontrol personer (p = 0,02).

The Role of the Skin Microbiome in Atopic Dermatitis: A Systematic Review.

Med traditionel dyrkning af prøver er det vist, at atopikere har øget forekomst af Staphylococcus aureus i huden. Med nye molekylærbiologiske metoder er det muligt at få meget mere information om hvilke mikroorganismer, der er tilstede i en prøve blot ved tilstedeværelsen af deres DNA.

Denne systematiske oversigtsartikel har samlet studier der har undersøgt hudmikrobiomet i mennesker og dyr. Atopikeres hud er karekteriseret ved at have en lav diversitet af bakterier, mange ikke-Malassezia svampearter og stor tilstedeværelse af både S. aureus og epidermidis samt reduceret forekomst af andre arter i forhold til rask hud. Et enkelt dyrestudie viser, at en ændret sammensætning af mikroorganismer er en afgørende faktor for eksemudviklingen.

 

Consumer Behaviour Among Nickel-allergic Patients.

I artiklen gennemgås selvrapporterede forbrugervaner vedrørende metalgenstande for 342 nikkelallergier som deltog i en spørgeskemaundersøgelse. Vi fandt at nikkelallergikerne aktivt forsøgte at undgå nikkeleksponering, både gennem at købe sine smykker hos guldsmed, og gennem andre handlinger som f.eks. at spørge ekspedienten om et produkt de ville købe indeholdt nikkel. Personer <40 år købte hyppigere smykker i andre butikker end hos guldsmed. Personer med svær allergisk nikkel eksem var mere tilbøjelige til at forsøge undgå nikkel i hverdagen.

 

 

Non-mix fragrances are top sensitizers in consecutive dermatitis patients - a cross-sectional study of the 26 EU-labelled fragrance allergens

I kosmetiske produkter samt rengøringsmidler er det lovpligtig indenfor EU at deklarere 26 parfumestoffer der kan give kontaktallergi. I det aktuelle studie blev hyppigheden af kontaktallergi over disse 26 parfumestoffer undersøgt, samt hyppigheden af samtidige reaktioner på screeningsmarkørerne for parfumeallergi Fragrance Mix (FM) I og FM II.

Blandt 6000 eksempatienter havde 15.7% en parfumeallergi. Top 3 af enkelte parfumestoffer der oftest er årsag til allergi kommer alle fra naturlige kilder (oxideret linalool, treemoss og oxideret limonene). Kun 30-50% af eksempatienter med positive reaktioner overfor disse 3 parfumestoffer havde en samtidig reaktion på enten FM I eller FM II.

 

Children with atopic dermatitis and frequent emollient use have increased urinary levels of low molecular weight phthalate metabolites and parabens.

Dette studie undersøgte, hvorvidt creme forbrug, filaggrin mutationer og atopisk eksem var associeret med mængden af phthalater og parabener i urin fra danske børn i alderen 4-9 år. Resultaterne viste, at creme forbrug og atopisk eksem var associeret med visse lavmolekylære phthalater og parabener. Men om dette skyldes et øget creme forbrug eller en dårlig hudbarriere er uvist.

European Surveillance System on Contact Allergies (ESSCA): results with the European baseline series, 2013/14.

Kontaktallergi er en hyppig tilstand, som kan have store konsekvenser for den enkelte i privatlivet eller på jobbet. På grund af ændringer i eksponeringer, som konsekvens af introduktion af nye stoffer, nye produkter eller formuleringer og lovmæssig indgriben, ændres spektret af kontaktallergi.

Formålet var at evaluere det nuværende spektrum af kontaktallergi over for de allergener, der findes i den europæiske baseline-serie (EBS) i hele Europa

Der blev lavet retrospektiv analyse af data, som blev indsamlet af Det Europæiske Overvågningssystem for Kontaktallergier (ESSCA, www.essca-dc.org) på fortløbende lappetestede patienter i 2013/14 fra 46 afdelinger i 12 europæiske lande.

I alt blev 31.689 patienter medtaget i analysen.

Sammenlignet med en lignende analyse i 2004 steg forekomsten af ​​kontaktallergi over for methylisothiazolinon op til omkring 20 % ​​i flere afdelinger. Til sammenligning forblev kontaktallergi over for metallerne nikkel, kobolt og krom stort set uændret, henholdsvis 18,1; 5,9 og 3,2 % mens  parfume- blanding I, II og Myroxylon pereirae (Balsam of Peru) gav positive reaktioner hos  henholdsvis 7,3 %; 3,8 % og 5,3 %. I undergruppen af ​​afdelinger, der hovedsageligt diagnosticerede patienter med arbejdsbetinget kontakteksem var forekomsten af ​​arbejdsrelaterede kontaktallergier, såsom epoxyharpiks eller gummiadditiver øget sammenlignet med generelle dermatologiske afdelinger.

Kontinuerlig overvågning af kontaktallergi baseret på netværksdata giver mulighed for at identificere udviklinger over tid eller vedvarende problemer og muliggør således fokusering af forskningen (undergruppeanalyser, eksponeringsanalyse) på områder, hvor det er et behov.

1 4 5 6 7 8 86