Forslag til stramning af kontrol af eksisterende nikkel regulering i Europa

Nikkel er den mest almindelige årsag til kontaktallergi, der påvirker 8%-19% af den voksne befolkning og 8%-10% af børn og unge, især piger og kvinder. Trods regler om begrænsning af nikkelfrigivelse fra genstande med langvarig hudkontakt i Europa i over 20 år, er forekomsten af nikkelallergi ikke faldet tilstrækkeligt og synes at have stabiliseret sig på et højt niveau. Markedsundersøgelser har gentagne gange vist overdreven nikkelfrigivelse fra regulerede genstande, hvilket tyder på manglende testning fra virksomheder og myndigheder i forhold til det store antal genstande der er på markedet. Implementeringen af DMG-testen som en supplerende testmetode kan potentielt reducere forekomsten af nikkelallergi i Europa betydeligt uden væsentlige ekstraomkostninger.

For at imødegå den uacceptabelt høje forekomst af nikkelallergi foreslås en revision af de juridiske krav til metalgenstande, der sælges på det europæiske marked. Der foreslås at tilføje Dimethylglyoxim (DMG) testen til den nuværende EN1811 test for at overholde REACH reguleringen i Europa. Dette vil muliggøre en øget testning af metalgenstande på det Europæiske market, og dermed mindske andelen af genstande der potentielt kan føre til nikkelallergi og nikkeleksem.

Original overskrift: Regulatory action needed to combat nickel contact allergy in the population