Nyheder 2011

Disputatsforsvar

Læge, ph.d. Jacob Pontoppidan Thyssen forsvarede d. 18. august sin doktordisputats ”Nickel and Cobalt Allergy Before and After Nickel Regulation – Evaluation of a Public Health Intervention”

» Læs mere

Cancer og kontaktallergi

Personer med kontaktallergi synes at have mindre risiko for visse typer kræft, f.eks. almindelig hudkræft. Dette kan skyldes, at immunsystemet er specielt aktiveret ved allergi, men samtidig er der en øget risiko for blærekræft.

» Læs mere

Ph.d.-forsvar

Jakob Torp Madsen's Ph.d. forside

Læge Jakob Torp Madsen forsvarede afhandlingen ”Microvesicle Formulations and Contact Allergy – Experimental Studies in In-Vitro, Mice and Man”

» Læs mere