Årsrapport 2010 for den landsdækkende kliniske database

Årsrapport for Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi for 2010 kan nu hentes som pdf-fil: 

Rapporten beskriver overvågning og forskning inden for kontaktallergi samt arbejdet med kvalitetssikring.

 

Indikatorer for kvaliteten af behandlingen samt anbefalinger for det videre arbejde inden for kvalitetssikring og databasens virke præsenteres.