Fondsbevilling til forsker

tegning af en hånde der holder en pose penge

Ph.d. Michael Dyrgaard Lundov har modtaget 965.000 kroner fra Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning til postdoc-projektet ”Bakterier og Håndeksem”.

Formålet med projektet er at undersøge samspillet mellem bakterier og helingen af håndeksem, og om patienter med håndeksem er hyppigere bærere af antibiotikaresistente bakterier.

Projektet er et samarbejde mellem Videncenter for Allergi, Dermato-allergologisk Afdeling, Gen-tofte Hospital, Forskningsgruppe for Antibiotikaresistens, DTU Fødevareinstituttet og Translational Genomics Research Institute, Arizona USA.

 Læs mere på Region Hovedstadens hjemmeside (linket findes ikke længere for bevillingsmodtager fra 2011)