Videncentret fylder 10 år

Videncenter for Allergi etableredes i 2001 i tilslutning til Hudafdelingen, Gentofte Hospital med det formål at overvåge, forebygge og informere om allergi over for kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Videncentret etableredes i tæt samarbejde med hudafdelingen, Odense Universitetshospital og Lungemedicinsk afdeling på Gentofte Hospital.

Videncentret har siden skabt ny viden om allergi, eksem og forebyggelse, som er offentliggjort i 243 videnskabelige artikler, 14 Ph.D-afhandlinger og 1 disputats.

Videncentrets resultater har dannet baggrund for flere beslutninger i EU om mere allergisikre produkter og anvendes som grundlag for information fra myndigheder og sikres overført til klinikken gennem et nationalt og internationalt samarbejde.

I 2010 fik Videncenter for Allergi prisen ’Global excellence i sundhed’ for sin forskning og for kvalitet i patientbehandlingen, sammen med hudafdelingen, Allergi-Klinikken og Dansk Børneastmacenter, Gentofte Hospital. Videncentret er pt. under evaluering af et internationalt ekspertpanel som fastlagt i forbindelse med bevillingen, der blev givet i Kemikaliehandlingsplanen.

Læs om Videncentrets aktuelle forskning