Skoleavis om astma og allergi

Astma-Allergi Danmark har netop sendt undervisningsavisen ”Astma og allergi i skolen” ud til alle danske folkeskoler.

Avisen er især egnet til elever på 6.-7. klassetrin og lægger både op til meget faglige temaer om fx lungefunktion og astmamedicin og mere bløde emner om de psykiske konsekvenser, det kan have for elever at have astma og allergi.

Sundhedsstyrelsen har deltaget i arbejdet og støttet en del af avisen.

Læs avisen her