Nyheder

Pris til Hud-og Allergiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital

Hud-og Allergiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital er sammen med Institut for Immunologi og Mikrobiologi (ISIM) ved Københavns Universitet blevet udnævnt til Clinical Academic Group (CAG) indenfor emnet Allergi. Udnævnelsen sker af Region Hovedstaden og Københavns Universitet i fællesskab. Professor Jeanne Duus Johansen fra Videncenter for Allergi, Hud-og Allergiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital er leder af Allergi CAGen sammen med institutleder,

» Læs mere

Kromholdige metalbelægninger kan udløse allergi

Tidligere undersøgelser har vist, at læder er mest almindelig årsag til allergisk eksem hos personer med kromallergi. Vi foretog i 2014 en spørgeskemaundersøgelse blandt kromallergiske personer og her fandt vi også at læder var den hyppigste årsag til allergisk kromeksem, men også at kromholdige metaloverflader havde betydning. Vi har derfor undersøgt om forskellige krombelægninger kan forårsage allergisk eksem hos kromallergiske

» Læs mere

Hårdt vand, kulde og tør luft kan være årsag til børneeksem

Forskere fra Hud-og Allergiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital har undersøgt forekomsten af børneeksem i en stor dansk fødselskohorte (n= 52 950) i forhold til vandets hårdhed og årstid for fødsel. Tidligere studier har vist en mulig sammenhæng mellem vandets hårdhed og udvikling af børneeksem, samt at den årstid barnet bliver født kan påvirke forekomsten af børneeksem. Undersøgelsen er foregået i

» Læs mere

Invitation til Ph.d. forsvar 02/06/2017

Fredag d. 2. juni kl. 14.00 skal Læge Jakob Ferløv Schwensen forsvare sin Ph.d med titlen “Contact Allergy to Methylisothiazolinone – Observational and Experimental Studies”. Alle er velkomne til at deltage. Forsvaret vil forgå i Store Auditorium, Gentofte Hospital, Kildegårdsvej 28, opgang 10A, 2900 Hellerup, med efterfølgende reception. Se invitationen her. Download den danske resume her. Download Ph.d afhandlingen her.

» Læs mere

Krydsallergi mellem isothiazolinoner

Krydsallergi betyder at man har udviklet allergi over for et stof men også reagerer over for andre kemisk beslægtede stoffer. Stoffet methylisothiazolinone (MI) anvendes som konserveringsmiddel både i forbrugerprodukter og i arbejdsmiljøet. I de sidste 10 år har flere og flere personer fået allergi over for MI. Derfor er MI tidligere i år blevet forbudt i kosmetik beregnet til at

» Læs mere

Årsrapporten 2016

I 2016 har Videncenter for Allergi haft eller deltaget i 16 post.doc og ph.d.-projekter, 1 forskningsårsprojekt samt en lang række mindre forskningsprojekter. Fire ph.d.-afhandling forsvaredes i 2016 om konserverings­midlet klorhexidin’s allergifremkaldende egenskaber, om lokal hukommelse i huden, om allergi, astma og eksem hos frisører og om risiko faktorer for håndek­sem. Videncentret har offentliggjort 41 videnskabelige undersøgelser om allergi over for

» Læs mere

SPAM varsel / SPAM warning

Der udsendes p.t. FALSKE FAKTURAER med videncenteret som afsender med titel ‘Faktura [######]’. Åben dem ikke! Sagen er meldt til politiet. Vi beklager ulejligheden. Det er desværre ret nemt at lave disse falske mails, men vi vil her informere i det omfang vi har kendskab til yderligere misbrug. ————————————————————————— At the moment false invoice emails are being sent with the

» Læs mere

Invitation til Ph.d. forsvar 24/03/2017

Fredag d. 24. marts kl. 14.00 skal Læge David Bregnbak forsvare sin Ph.d med titlen “Allergy to Chromium – Patient Characteristics and Exposures”. Alle er velkomne til at deltage. Forsvaret vil forgå i Hannover Auditorium, Panum Institute, Blegdamsvej 3B, 2200 København N, med efterfølgende reception. Se invitationen her.   Download den danske resume her. Download Ph.d afhandlingen her.

» Læs mere

Slut med MI i kosmetik

Fra i går må kosmetiske produkter, der bliver på huden, ikke længere indeholde det meget allergifremkaldende konserveringsmiddel MI(methylisothiazolinone). MI findes i mange produkter, men fra i går må din bodylotion, make-up, deodorant og andre kosmetiske produkter der bliver på huden, ikke længere indeholde MI. Det er resultatet af et nyt EU-forbud mod MI i såkaldte ”leave on”-kosmetik, der netop er

» Læs mere

Allergi over for MI forårsages hovedsaglig af sæbeprodukter

Allergi over for konserveringsmidlet methylisothiazolinone (MI)har været eksplosivt stigende i alle europæiske lande siden det blev tilladt i kosmetik i 2005. Forbud mod brug af MI i såkaldt leave-on kosmetik, dvs. produkter der bliver på huden såsom cremer, er lige trådt kraft med udgangen af 2016. Det har flere gange været rapporteret at også rinse-off, altså kosmetiske produkter, der vaskes

» Læs mere

Aromastoffer i tandpasta kan give allergiske reaktioner

Et studie fra Tandlægeskolen/Odontologisk Institut, Københavns Universitet viser, at allergi over for aromastoffer i tandpasta kan være årsag til allergiske reaktioner i mundslimhinden. Allergien viser sig ved rødme og hævelse af mundslimhinden enten diffust eller mere lokaliseret, såkaldte lichenoide, bestående af hvide strøg med rødme og undertiden blærer. Studiet indgår i en ph.d. afhandling om allergi over for dentalmaterialer af

» Læs mere

Nikkel i legetøj kan give allergi

Nikkelallergi ses både hos børn og voksne og opstår efter gentagen eller tæt vedvarende kontakt med metal genstande, der frigiver nikkel.  Selv om nikkelallergi har været faldende efter regulering af nikkelfrigivelsen fra metalgenstande i tæt kontakt med huden blev indført, er der stadig forbavsende mange børn, som får nikkelallergi. I et dansk studie af allergi hos børn, som bliver henvist

» Læs mere

Stigning i parfumeallergi

En ny undersøgelse dokumenterer at forekomsten af parfumeallergi er stigende. Undersøgelsen tager udgangspunkt i data fra mere end 24.000 eksempatienter undersøgt for parfumeallergi på Gentofte Hospital gennem de seneste 30 år. De nyeste tal fra perioden 2011 til 2015 viser at 10,4% af kvindelige patienter og 7,3% af mandlige patienter fik påvist allergi overfor den vigtigste markør for parfumeallergi fragrance

» Læs mere

Invitation til Ph.d. forsvar 5/12/2016

Mandag den 5. december kl. 14.00 skal Cand. scient. Nina Glasser Heede forsvare sin Ph.d med titlen “Epidemiology of dermatitis – A characterization of genetic predisposition and personal consequences”. Alle er velkomne til at deltage. Forsvaret vil forgå i Haderup Auditoriet på Panum Institutet, med efterfølgende reception. Se invitationen her. Download den danske resume her. Download Ph.d afhandlingen her.

» Læs mere

Invitation til Ph.d. forsvar 4/11/2016

Fredag d. 4. november kl. 14.00 skal Læge Majken Hougaard Foss-Skiftesvik forsvare sin Ph.d med titlen “Occupational allergic and irritant skin and respiratory diseases in hairdressers – Occurrence and clinical investigations”. Alle er velkomne til at deltage. Forsvaret vil forgå i Medicinsk Museums Auditorium, Bredgade 62, 1260 København K, med efterfølgende reception. Se invitationen her. Download den danske resume her. Download Ph.d afhandlingen her.

» Læs mere

Ny retningslinje for behandling af håndeksem

Hvert 10. dansker har håndeksem. For mange er det en smertefuld sygdom der påvirker hverdagen og kan, i værste tilfælde, føre til udstødning fra arbejdsmarked. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en ny retningslinje der omfatter udvalgte elementer i behandlingen af håndeksem. Det skal ses som et supplement til øvrige retningslinjer, der skal være med til at forbedre og ensarte kvaliteten af behandlingen

» Læs mere

Ny nikkelrapport

En nikkelregulering blev indført i Danmark i 1990 på grund af en høj forekomst af nikkelallergi, især blandt kvinder. I 1994 blev der indført en lignende nikkel regulering i alle EU-lande, som blev fuldt implementeret i 2004. En ny undersøgelse viser, at reguleringen har været effektiv til at reducere nikkelallergi, hvilket har ført til store samfundsøkonomiske besparelser. På trods af

» Læs mere

Videncenter for Allergi på Facebook

Nu har Videncenter for Allergi fået en Facebook side. Siden skal være med til at gøre det lettere at formidle information til patienter og andre interessenter. Facebook giver også mulighed for at interagere med dem der følger siden, ved at Videncentret kan svare på kommentarerne der kommer til nyhederne der bliver lagt op. De nyheder der bliver lagt op på

» Læs mere

Forbud i EU mod brug af MI i visse typer kosmetik

EU har forbudt brugen af det meget allergifremkaldende konserveringsmiddel methylisothiazolinone (MI) i leave-on kosmetiske produkter, dvs. produkter, der bliver på huden, såsom fugtigheds- og solcremer, vådservietter og deodoranter. Den danske Miljøstyrelse har længe presset på for at få EU til at begrænse brugen af MI i kosmetiske produkter. Videncenter for Allergi har flere gange haft fokus på MI som allergifremkaldende

» Læs mere