Årsrapport fra Videncenter for Allergi 2021

Forside af 2021 Årsrapporten

I 2021 har Videncenter for Allergi haft eller deltaget i 3 post.doc og 11 ph.d.-projekter samt en lang række mindre forskningsprojekter. I alt 4 ph.d.-afhandlinger blev forsvaret i 2021.

Videncentret har offentliggjort 27 videnskabelige undersøgelser om allergi over for kemiske stoffer, risiko og forebyggelse.

Videncentret har normalt en stor foredrags- og undervisningsaktivitet, men denne har i 2021 være kompromitteret af Covid-epidemien. Videncentrets medarbejdere deltager i flere nationale og international ekspertråd inden for kemikalieområdet, hvilket giver en særlig mulighed for direkte formidling af Videncenterets resultater og anden faglig viden.

Videncentret har haft samarbejde med en lang række institutioner nationalt og internationalt. Således er ca. 3 ud af 10 af de videnskabelige artikler udarbejdet i et internationalt samarbejde. Videncentrets basisfinansiering fra Miljøstyrelsen for perioden 2018-2021 kom fra Kemiindsatsen og var samme niveau som tidligere. Videncenter for Allergi har desuden anden ekstern finansiering fra offentlige kilder og fonde i varierende omfang.

Læs årsrapporten her.