Dansk indsats mod skadelige kemikalier

Hver 5. dansker lider af kontaktallergi over for et eller flere kemiske stoffer. Det påvirker deres livskvalitet og koster samfundet dyrt i sygefravær og tabt arbejdsevne. Selv små mænger af disse stoffer kan give livsvarig allergi.

Lige nu er politikerne i gang med at tilpasse Danmarks indsats mod skadelige kemikalier som en del af finanslovsforhandlingerne. Det er et vigtigt emne både hvad angår forebyggelse af allergi og forbedring af forholdene for dem, der allerede er allergiske. I anledning af forhandlingerne har Astma-Allergi Danmark i deres podcast Luft Rummet inviteret Videncenter for Allergis Centerleder, Professor Jeanne Duus Johansen til at diskutere behovet for en allergistrategi i indsatsen sammen med projektchef Claus Jørgensen fra Forbrugerrådet Tænk Kemi og direktør Anne Holm Hansen fra Astma-Allergi Danmark.

I podcasten fremhæves vigtigheden af forskning inden for allergi og kemiske stoffer, samt behovet for at oplyse borgerne om hvilke allergener der er i de produkter de brugere. Lyt til podcasten her.