Videncenter for allergi er med i unik fælles appel til EU-Kommissionen

Vi står midt i en kemikaliekrise og den skal bremses. Den seneste tid har vi hørt meget om PFAS i nyhederne og der har længe været en del opmærksomhed på allergifremkaldende stoffer i forbrugerprodukter. Men bliver der gjort noget for at beskytte forbrugerne? Ja, det gør der bag kulisserne.

I EU-regi findes EU’s kemikalielovgivning, REACH (registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals), som blev lavet I 2006 og skal beskytte borgere og naturen mod kemikalier. 2006 er efterhånden en del år siden, så i år skal den have en opdatering og til det har Danmark nogle forslag.

I Danmark har vi et Kemikalieforum som har det formål at samle viden og sikre dialog og samarbejde på tværs af sektorer indenfor kemikalieområdet. Kemikalieforum består af myndigheder, industri, miljøorganisationer, forbrugsorganisations og andre relevante interessenter, her i blandt Videncenter for Allergi. Det er et sjældent syn at så mange interessenter har kunnet enes, men det er lykkedes i Danmark og de er kommet frem til en liste anbefalinger til EU.

Anbefalingerne rammer en bred vifte interessenter, og har blandt andet følgende punkter; Der skal fokus på at udfase brugen af de mest skadelige kemikalier i forbrugsprodukter, og PFAS skal forbydes helt der hvor det kan lade sig gøre. Der skal være incitamenter til at finde alternativer til skadelige kemikalier i industrien. Online handel skal leve op til samme standard som fysisk handel i EU og at EU-Kommissionen skal finde en strategi der vil hjælpe med at reducere antallet af Europæer med allergi overfor kemiske stoffer.

Her i starten af april har Miljøministeren, på vegne af medlemmer fra kemikalieforum, sendt et brev med anbefalingerne til EU-Kommissionen med et håb om at en opdateret version af REACH kan blive præsenteret inden sommeren 2023.

Læs selve brevet til EU-Kommissionen her.

Billede: Colourbox.dk