Håndeksem

Håndeksem er en almindelig sygdom, som viser sig med kløe, rødme, skæl, revner og små blærer i huden. Hver 10. dansker vil opleve at have håndeksem i løbet af et år. Håndeksem begynder ofte tidligt i livet og kan blive kronisk. Det kan betyde nedsat livskvalitet, langtidssygemeldinger, erhvervsskift eller førtidspension for den enkelte og store økonomiske udgifter for samfundet.

Videncentret har en række forskningprojekter med fokus på håndeksem: