Biomarkører for eksem

Eksem er den hyppigste hudsygdom i landet og kan videreinddeles i forskellige typer hvor atopisk eksem (også kaldet børneeksem) og håndeksem begge er hyppige eksemsygdomme som i løbet af et år rammer hhv 3-5 % og 10 % af voksne danskere.

I dette forskningsprojekt vil vi gerne blive klogere på, hvad der sker i kroppen under de forskellige typer af eksem ved at undersøge biomarkører i huden, i blodet samt hudens bakteriesammensætning hos patienter med håndeksem og/eller atopisk eksem.

Ved at få en øget viden omkring de molekylære mønstre forventer vi, at vi kan identificere subgrupper af eksem og bidrage til, at vi i fremtiden kan blive bedre til at målrette vores diagnoser til de enkelte eksemtyper og dermed forbedre behandlingen af eksempatienter.

Projektet er et samarbejde med en amerikansk forskergruppe på Ichan School of Medicine i New York og varetages af læge og phd-studerende Anna Sophie Quaade.

Status: Alle 150 personer er rekrutteret fra Gentofte Hospitals hudafdeling (110 eksempatienter og 40 raske kontroller). Prøverne er sendt til USA og databehandlingen er påbegyndt.

Forekomsten af eksem i den voksne danske befolkning

Formålet med dette studie er at estimere forekomsten af eksem, specielt håndeksem, i den brede danske befolkning, herunder også at identificere evt. geografiske forskelle, samt at karakterisere forløb og konsekvenser ved håndeksem hos den enkelte. Data vil blive baseret på selvrapporterede svar på et elektronisk spørgeskema tilsendt 100.000 voksne danskere over hele landet, hvilket vil gøre dette til det hidtil største studie, der undersøger eksem i den danske befolkning.

Projektet varetages af læge og Phd.-studerende Anna Sophie Quaade i samarbejde med øvrige forskere ved Videncenter for Allergi.