Biomarkører for eksem

Eksem er den hyppigste hudsygdom i landet og kan videreinddeles i forskellige typer hvor atopisk eksem (også kaldet børneeksem) og håndeksem begge er hyppige eksemsygdomme som i løbet af et år rammer hhv 3-5 % og 10 % af voksne danskere.

I dette forskningsprojekt vil vi gerne blive klogere på, hvad der sker i kroppen under de forskellige typer af eksem ved at undersøge biomarkører i huden, i blodet samt hudens bakteriesammensætning hos patienter med håndeksem og/eller atopisk eksem.

Ved at få en øget viden omkring de molekylære mønstre forventer vi, at vi kan identificere subgrupper af eksem og bidrage til, at vi i fremtiden kan blive bedre til at målrette vores diagnoser til de enkelte eksemtyper og dermed forbedre behandlingen af eksempatienter.

Projektet er et samarbejde med en amerikansk forskergruppe på Ichan School of Medicine i New York og varetages af læge og phd-studerende Anna Sophie Quaade og cand.scient., phd-studerende Julie Sølberg.

Protokol til: forekomsten af håndeksem i den generelle befolkning et systematisk review og meta-analyse – 7. Februar 2020