Udviklingen af håndeksem gennem tiden – fra 1990 til 2016

I Danmark anmeldes ca. 3.000 arbejdsbetingede hudlidelser om året til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Håndeksem tæller over 90% af sagerne. Arbejdsrelaterede hudlidelser udgør cirka 33% af alle anerkendte arbejdsbetingede sygdomme, og antallet af anmeldelser er i løbet af de sidste 10 år mere end fordoblet. Håndeksem er estimeret til at koste det danske samfund omkring 1 milliard kroner årligt til erstatninger, sygemeldinger og behandlinger.

Formålet med studiet er at kortlægge udviklingen af hudlidelse hos arbejdstager i perioden 1990-2016 gennem det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs spørgeskemaer. Resultatet vil give et billede af problematikken i den generelle befolkning. Denne viden vil kunne bruges til at danne grundlag for udvælgelse af indsatsområde med henblik på forebyggelse og for en prioritering af indsats.

Projektet er et delprojekt, som varetages af post-doc Ulrik Ahrensbøll-Friis og er en del af et større phd-projekt, som varetages af phd-studerende Jojo Biel-Nielsen Dietz.