Gummikemikalier

Gummikemikalier er stoffer der tilsættes produktionen af gummihandsker for at øge produktionshastigheden og handskernes elasticitet og styrke. Man kan få kontaktallergi over for gummikemikalier, hvilket vil vise sig som eksem på det udsatte hudområde. Kontaktallergi over for gummikemikalier er en hyppig årsag til erhvervsmæssig allergisk kontakteksem.

I dette forskningsprojekt vil vi først undersøge udviklingen af kontaktallergi over for gummikemikalier hos danske eksempatienter i en 30-årig periode. Vi vil bl.a. finde ud af, hvor mange der er allergiske over for de forskellige gummikemikalier, og hvilke erhverv der er hårdest ramt.

Herefter vil vi undersøge typen og mængden af gummikemikalier i forskellige gummihandsker. Dette behøver handskeproducenter nemlig ikke at angive på pakken. 

Til sidst vil vi lave et klinisk studie, hvor vi undersøger, hvilke doser af gummikemikalier der giver eksem hos gummikemikalieallergiske patienter, og om vådt arbejde øger sværhedsgraden af eksemet.

Projektet vil bidrage med vigtig viden, der kan bruges i forebyggelsen og diagnostikken af kontaktallergi over for gummikemikalier.

Forskningen varetages af læge og ph.d.-studerende Christoffer Kursawe Larsen fra Videncenter for Allergi.