Parfume

Parfumestoffer & cocktaileffekter

Parfumer er en blanding af 10-300 forskellige duftstoffer, hvoraf mange kan være allergifremkaldende. Man ved ikke om de enkelte allergifremkaldende stoffer kan fremme hinandens effekt, således at man nemmere bliver allergisk, hvis man udsættes for flere kemisk ubeslægtede parfumestoffer ad gangen.

Der vil blive gennemført forsøg på mus med enkelte duftstoffer samt naturlige og ’kunstige’ blandinger af duftstoffer med allergifremkaldende effekt.

Forskningen varetages af professor Charlotte Menné Bonefeld fra Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet i samarbejde med Videncenter for Allergi.