Optimeret forløb på tværs af sektorer for patienter med allergi og associerede sygdomme

Der er et stigende behov for udredning og behandling af allergiske sygdomme. 10-40 % af befolkningen har en eller flere allergiske sygdomme inklusiv atopisk eksem, astma, høfeber og fødevareallergi. Dette sammenholdt med, at der ikke er noget struktureret behandlingsforløb for disse patienter, skaber behov for bedre behandlingsforløb og innovation i organiseringen af sundhedsvæsnet. Formålet med projektet er at forbedre behandlingsforløbet for patienter med allergiske sygdomme ved at få kortlagt patienternes vej gennem sundhedsvæsnet gennem bl.a. spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews samt en fælles workshop. Derudover er formålet også at etablere en forskningsbiobank for patienter med allergiske sygdomme mhp. at identificere nye pålidelige biomarkører, da der i dag ikke findes pålidelige biomarkører, som kan benyttes til at forudsige, hvordan det vil gå den enkelte allergipatient, hvad den optimale behandling er eller risikoen for at udvikle allergiske følgesygdomme. Håbet er, at resultaterne fra projektet på sigt vil sikre både optimeret behandling og forløb i sundhedsvæsnet, samt have en væsentlig positiv indflydelse på livskvaliteten hos patienter med allergiske sygdomme.

Dette ph.d.-projekt varetages af læge og ph.d.-studerende Gitte Færk, og det er en del af et større forskningssamarbejde CAG Allergi.