Risikovurdering af kontaktallergi i fremkaldende stoffer i EU

Den Europæiske Union står for reguleringen af kemiske stoffer i Europa, herunder også kontaktallergi fremkaldende stoffer. På trods af denne regulering er ca. 27% af den europæiske befolkning stadig allergisk over for mindst et allergen. Den aktuelle lovgivning der skal følges, afhænger af typen af produktet. På tværs af lovgivningerne findes der ikke en fælles vedtaget måde at foretage risikovurdering af allergener.

Dette forskningsprojekt har til formål at foreslå en fælles dækkende risikovurderings metode, der kan implementeres på tværs af lovgivninger i EU. Til dette formål vil vi undersøge den gældende EU-lovgivning, og kortlægge de aktuelle risikovurderingsmetoder der bruges i dag via spørgeskemaundersøgelser til industrien, NGO’er og sundhedsmyndigheder på tværs af EU. Vi vil også lave en systematisk undersøgelse af den videnskabelige litteratur omhandlende risikovurdering, hvor de forskellige metoders styrker og svagheder vil blive undersøgt. Til sidst vil vi lave et casestudie hvor vi vil undersøge specifikke risikovurderingers episoder hvor det enten gik godt eller dårligt.

Vi håber at en forbedret og fælles risikovurderings metode vil kunne være med til at forebygge udbredelsen af kontakt allergi på tværs af EU.

Forskningen varetages af cand.scient., ph.d.-studerende Mathias Krogh Pedersen fra Videncenter for Allergi.