Håndeksem forkorter frisørernes karriere

Frisører hører ofte om at de skal passe på deres hud og huske at bruge handsker. Det er et gammelt budskab, men ny forskning viser at budskabet er langt fra forældet. Læge og Ph.d. Martin Havmose forsvarede i december hans Ph.d.-afhandling om arbejdsbetinget håndeksem hos frisører, hvor han fandt at frisører er blevet bedre til at bruge handsker, men håndeksem plager stadig faget.

I 2020 sendt Martin et spørgeskema ud til alle frisører udannet mellem 1985 og 2018 fra Danske frisørskoler. De blev spurgt ind til om de havde haft håndeksem og om de havde forladt faget. Eksem opstår primært i elevtiden og i de første år efter endt uddannelse, og kan have drastiske konsekvenser for en frisørs karriere. 90% af de frisører der oplevede håndeksem, fik det indenfor 8 år i faget. Dem der havde det værst, stoppede i gennemsnit efter 7 år. Det er de færreste der begynder en uddannelse og håber på en kort karriere. Men den gode nyhed er, at inden 2011 hvor der blev indført et krav om undervisning i allergi og eksem, havde næsten 43% af frisørerne haft håndeksem i løbet af deres karriere, nu er tallet nede på 29%.

Unge mennesker der har haft børneeksem bliver frarådet at blive frisører, og det er der god grund til. Forskningen viser at risikoen for at forlade faget på grund af håndeksem var størst blandt dem der havde haft børneeksem eller fik påvist kontaktallergi. Hvis man vil undgå at være en del af den kedelige statistik, så viser forskningen heldigvis at det kan hjælpe at bruge handsker.

Forskningen viser at flere frisører bruger handsker nu, end før undervisningen blev et lovkrav. Hele 62,9% af frisører bruger handsker, modsat tidligere 12,6%, når de vasker kundens hår før klipning. Endnu flottere er at de nye tal viser at 90% af frisørerne bruger handsker når de vasker kundens hår efter farvning- og permanentbehandling. Men desværre bruger kun 13% handsker når de farver bryn og vipper, og kun 23% bruger handsker når de blander hårfarve. Der er tydeligt sket en ændring ude i salonerne, og forskningen viser at det går den rigtige vej med at beskytter frisører mod håndeksem. Men der er stadig nogle områder hvor forebyggelsen kunne forbedres og det vil i sidste ende hjælpe frisører med at blive i faget.

Hør Martin forklare om hans forskning og komme med gode råd i filmen herunder:

Læs Martins Ph.d. her.

Billedet er fra colourbox.dk

Invitation til Ph.d. forsvar 17/03/2023

Fredag d. 17. marts kl. 14.00 skal Cand. Scient. Anders Boutrup Funch forsvare sin Ph.d med titlen “Immune mechanisms behind local skin reactions to contact allergens”.

Alle er velkomne til at deltage. Forsvaret vil forgå i Niels K. Jerne Auditorium, Mærsk tårnet (bygning 7), Nørre Allé 6, 2200 København.

Download den danske resume her.

Download Ph.d afhandlingen her.

Invitation til Ph.d. forsvar 02/12/2022

Fredag d. 2. december kl. 14.00 skal Læge Martin Stibius Havmose forsvare sin Ph.d med titlen “Occupational hand eczema in hairdressers – Long-term follow-up and evaluation of a nationwide evidence-based skin protection programme”.

Alle er velkomne til at deltage. Forsvaret vil forgå i Lille auditorium, opgang 10A, Gentofte Hospital Gentofte Hospitalsvej 10A, 2900 Hellerup, med efterfølgende reception.

Se invitationen her.

Download den danske resume her.

Download Ph.d afhandlingen her.

Invitation til Ph.d. forsvar 18/11/2022

Fredag d. 18. november kl. 14.00 skal Læge Stine Skovbo Hoffmann forsvare sin Ph.d med titlen “Children with vaccination granulomas and aluminium contact allergy”.

Alle er velkomne til at deltage. Forsvaret vil forgå i Store auditorium, opgang 10A, Gentofte Hospital Gentofte Hospitalsvej 10A, 2900 Hellerup, med efterfølgende reception.

Se invitationen her.

Download den danske resume her.

Download Ph.d afhandlingen her.

Årsrapport fra Videncenter for Allergi 2021

Forside af 2021 Årsrapporten

I 2021 har Videncenter for Allergi haft eller deltaget i 3 post.doc og 11 ph.d.-projekter samt en lang række mindre forskningsprojekter. I alt 4 ph.d.-afhandlinger blev forsvaret i 2021.

Videncentret har offentliggjort 27 videnskabelige undersøgelser om allergi over for kemiske stoffer, risiko og forebyggelse.

Videncentret har normalt en stor foredrags- og undervisningsaktivitet, men denne har i 2021 være kompromitteret af Covid-epidemien. Videncentrets medarbejdere deltager i flere nationale og international ekspertråd inden for kemikalieområdet, hvilket giver en særlig mulighed for direkte formidling af Videncenterets resultater og anden faglig viden.

Videncentret har haft samarbejde med en lang række institutioner nationalt og internationalt. Således er ca. 3 ud af 10 af de videnskabelige artikler udarbejdet i et internationalt samarbejde. Videncentrets basisfinansiering fra Miljøstyrelsen for perioden 2018-2021 kom fra Kemiindsatsen og var samme niveau som tidligere. Videncenter for Allergi har desuden anden ekstern finansiering fra offentlige kilder og fonde i varierende omfang.

Læs årsrapporten her.

Invitation til Ph.d. forsvar 10/12/2021

Fredag d. 10. december kl. 14.00 skal Cand. Scient. Julie Breinholt Kjær Sølberg forsvare sin Ph.d med titlen “The skin transcriptome”. Det bliver et digitalt forsvar med delvis fysisk fremmøde.

Hvis I vil deltage i det fysiske forsvar, bedes I sende en email til lene.toft-jensen@regionh.dk for at blive registreret samt huske at have Corona Pas med. Det fysiske forsvar holdes i Adolf Hannover auditorium på Panum.

Hvis I vil deltage i det digitale forsvar afholdes dette på Zoom Meeting enten via følgende Zoom link, eller ved at bruge følgende møde ID og kode i Zoom app’en:

Meeting ID: 663 9736 2434
Passcode: 720191

Download den danske resume her.

Download Ph.d afhandlingen her.

Download invitationen.

Invitation til Ph.d. forsvar 25/11/2021

Torsdag d. 25. november kl. 14.00 skal Cand. med. Maria Anna Bruusgaard-Mouritsen forsvare sin Ph.d med titlen “Allergy to natural ingredients and polyethylene glycols in cosmetic and pharmaceutical products”. Det bliver et digitalt forsvar med enkelte som er fysisk til stede. Alle er velkomne til at deltage i det digitale forsvar:

  1. Gå til https://meet.regionh.dk
  2. Skrive dit navn
  3. Klik på video symbolet
  4. Ring til: afd.u01@meet.regionh.dk i “search to call” fæltet

Hvis I vil deltage i det fysiske forsvar skal i sende en email til lene.toft-jensen@regionh.dk for at blive registreret, og husk at have Corona Pas med.

Download den danske resume her.

Download Ph.d afhandlingen her.

Download invitationen.

Video om arbejdsbetinget håndeksems studie

Hver 10. dansker oplever hvert år at have håndeksem og det er den hyppigste form for arbejdsbetinget eksem. Læge, ph.d.-studerende Jojo Biel-Nielsen Dietz forsker inden for arbejdsbetinget håndeksem og i nedstående video præsenterer hun resultaterne fra hendes projekt om netop det emne. I filmen gennemgår hun resultaterne fra hendes to delstudier; Hyppigheden af arbejdsbetinget eksem og Konsekvenser for tilknytning til arbejdsmarkedet.

Se filmen:

Læs hendes artikler der er udgivet om emnet:

Ser flere film om arbejdsbetinget håndeksem her på siden.

Dansk indsats mod skadelige kemikalier

Hver 5. dansker lider af kontaktallergi over for et eller flere kemiske stoffer. Det påvirker deres livskvalitet og koster samfundet dyrt i sygefravær og tabt arbejdsevne. Selv små mænger af disse stoffer kan give livsvarig allergi.

Lige nu er politikerne i gang med at tilpasse Danmarks indsats mod skadelige kemikalier som en del af finanslovsforhandlingerne. Det er et vigtigt emne både hvad angår forebyggelse af allergi og forbedring af forholdene for dem, der allerede er allergiske. I anledning af forhandlingerne har Astma-Allergi Danmark i deres podcast Luft Rummet inviteret Videncenter for Allergis Centerleder, Professor Jeanne Duus Johansen til at diskutere behovet for en allergistrategi i indsatsen sammen med projektchef Claus Jørgensen fra Forbrugerrådet Tænk Kemi og direktør Anne Holm Hansen fra Astma-Allergi Danmark.

I podcasten fremhæves vigtigheden af forskning inden for allergi og kemiske stoffer, samt behovet for at oplyse borgerne om hvilke allergener der er i de produkter de brugere. Lyt til podcasten her.

Forsker fra Videncenter for Allergi modtager Grethe Stampes Legat

Læge og ph.d-studerende  Maria Anna Bruusgaard-Mouritsen har modtaget en fornem personlig videnskabelig pris, Grethe Stampes Legat, for sin forskning i allergi overfor macrogol med artiklen ”Optimering af udredning for allergi overfor macrogol ”. Prisen blev uddelt på Dansk Selskab for Allergologi´s årsmøde i Kolding den 20. august 2021.

Macrogol er et fyldstof som ofte bruges i lægemidler og kosmetik, og mindre hyppigt i blandt andet fødevarer og rengøringsartikler. Det er svært at undgå at blive eksponeret for macrogol, da det er så hyppigt brugt i mange produkter, der bruges til hverdag. Allergi over for macrogol er sjælden. De allergiske symptomer spænder fra nældefeber til hjertestop. Selv ekstremt små doser af macrogol kan forårsage allergiske reaktioner hos en allergisk patient.

Artiklen omhandler forbedret udredning af patienter med allergi overfor macrogol ved udvikling af en optimeret undersøgelsesalgoritme til patienter, hvor der er mistanke om macrogolallergi. Herudover blev krydsreaktioner med andre fyldstoffer (poloxamer og polysorbat) med lignende kemiske strukturer undersøgt og fundet at være hyppige.

Forskningen er foretaget på klinik for Allergi Gentofte Hospital i samarbejde med overlæge Lene Heise Garvey.

Artiklen findes på PubMed.

Foto: Colourbox

1 2 3 22