Invitation til Ph.d. forsvar 10/12/2021

Fredag d. 10. december kl. 14.00 skal Cand. Scient. Julie Breinholt Kjær Sølberg forsvare sin Ph.d med titlen “The skin transcriptome”. Det bliver et digitalt forsvar med delvis fysisk fremmøde.

Hvis I vil deltage i det fysiske forsvar, bedes I sende en email til lene.toft-jensen@regionh.dk for at blive registreret samt huske at have Corona Pas med. Det fysiske forsvar holdes i Adolf Hannover auditorium på Panum.

Hvis I vil deltage i det digitale forsvar afholdes dette på Zoom Meeting enten via følgende Zoom link, eller ved at bruge følgende møde ID og kode i Zoom app’en:

Meeting ID: 663 9736 2434
Passcode: 720191

Download den danske resume her.

Download Ph.d afhandlingen her.

Download invitationen.

Invitation til Ph.d. forsvar 25/11/2021

Torsdag d. 25. november kl. 14.00 skal Cand. med. Maria Anna Bruusgaard-Mouritsen forsvare sin Ph.d med titlen “Allergy to natural ingredients and polyethylene glycols in cosmetic and pharmaceutical products”. Det bliver et digitalt forsvar med enkelte som er fysisk til stede. Alle er velkomne til at deltage i det digitale forsvar:

 1. Gå til https://meet.regionh.dk
 2. Skrive dit navn
 3. Klik på video symbolet
 4. Ring til: afd.u01@meet.regionh.dk i “search to call” fæltet

Hvis I vil deltage i det fysiske forsvar skal i sende en email til lene.toft-jensen@regionh.dk for at blive registreret, og husk at have Corona Pas med.

Download den danske resume her.

Download Ph.d afhandlingen her.

Download invitationen.

Video om arbejdsbetinget håndeksems studie

Hver 10. dansker oplever hvert år at have håndeksem og det er den hyppigste form for arbejdsbetinget eksem. Læge, ph.d.-studerende Jojo Biel-Nielsen Dietz forsker inden for arbejdsbetinget håndeksem og i nedstående video præsenterer hun resultaterne fra hendes projekt om netop det emne. I filmen gennemgår hun resultaterne fra hendes to delstudier; Hyppigheden af arbejdsbetinget eksem og Konsekvenser for tilknytning til arbejdsmarkedet.

Se filmen:

Læs hendes artikler der er udgivet om emnet:

Ser flere film om arbejdsbetinget håndeksem her på siden.

Dansk indsats mod skadelige kemikalier

Hver 5. dansker lider af kontaktallergi over for et eller flere kemiske stoffer. Det påvirker deres livskvalitet og koster samfundet dyrt i sygefravær og tabt arbejdsevne. Selv små mænger af disse stoffer kan give livsvarig allergi.

Lige nu er politikerne i gang med at tilpasse Danmarks indsats mod skadelige kemikalier som en del af finanslovsforhandlingerne. Det er et vigtigt emne både hvad angår forebyggelse af allergi og forbedring af forholdene for dem, der allerede er allergiske. I anledning af forhandlingerne har Astma-Allergi Danmark i deres podcast Luft Rummet inviteret Videncenter for Allergis Centerleder, Professor Jeanne Duus Johansen til at diskutere behovet for en allergistrategi i indsatsen sammen med projektchef Claus Jørgensen fra Forbrugerrådet Tænk Kemi og direktør Anne Holm Hansen fra Astma-Allergi Danmark.

I podcasten fremhæves vigtigheden af forskning inden for allergi og kemiske stoffer, samt behovet for at oplyse borgerne om hvilke allergener der er i de produkter de brugere. Lyt til podcasten her.

Forsker fra Videncenter for Allergi modtager Grethe Stampes Legat

Læge og ph.d-studerende  Maria Anna Bruusgaard-Mouritsen har modtaget en fornem personlig videnskabelig pris, Grethe Stampes Legat, for sin forskning i allergi overfor macrogol med artiklen ”Optimering af udredning for allergi overfor macrogol ”. Prisen blev uddelt på Dansk Selskab for Allergologi´s årsmøde i Kolding den 20. august 2021.

Macrogol er et fyldstof som ofte bruges i lægemidler og kosmetik, og mindre hyppigt i blandt andet fødevarer og rengøringsartikler. Det er svært at undgå at blive eksponeret for macrogol, da det er så hyppigt brugt i mange produkter, der bruges til hverdag. Allergi over for macrogol er sjælden. De allergiske symptomer spænder fra nældefeber til hjertestop. Selv ekstremt små doser af macrogol kan forårsage allergiske reaktioner hos en allergisk patient.

Artiklen omhandler forbedret udredning af patienter med allergi overfor macrogol ved udvikling af en optimeret undersøgelsesalgoritme til patienter, hvor der er mistanke om macrogolallergi. Herudover blev krydsreaktioner med andre fyldstoffer (poloxamer og polysorbat) med lignende kemiske strukturer undersøgt og fundet at være hyppige.

Forskningen er foretaget på klinik for Allergi Gentofte Hospital i samarbejde med overlæge Lene Heise Garvey.

Artiklen findes på PubMed.

Foto: Colourbox

Raske kvinder søges til forsøg om den immunologiske profil af allergisk nikkeleksem

Du kan muligvis deltage hvis du

 • Er du kvinde mellem 18-65 år gammel
 • Ikke har allergi overfor nikkel
 • Ikke har taget immunmodulerende medicin inden for de sidste 14 dage (f.eks. allergimedicin, inkl. antihistaminer og binyrebarkhormon)
 • Ikke er gravid eller ammer
 • Ikke har deltaget i et andet videnskabeligt forsøg inden for de sidste 4 uger
 • Ikke er allergisk over for lokalbedøvelse

Formålet med forsøget

Formålet med projektet er at undersøge, hvad der sker i huden ved en nikkelallergisk reaktion. I projektet undersøger hvilke specifikke signalstoffer og immunceller der opreguleres lokalt i huden ved forskellige koncentrationer af nikkel. For at kunne undersøge disse mekanismer, har vi brug for at sammenligne hudreaktion i personer der har nikkelallergi med personer uden nikkelallergi.
Denne viden vil vi bruge til at skabe en forståelse for en sikker anvendelse af nikkel i produkter og forebygge nye tilfælde af nikkelallergi.

Deltagelse i forsøget

Ved deltagelse i forsøget skal du møde op på Afdeling for Allergi, Hud-, og Kønssygdomme på Gentofte hospital i alt 6 gange, indenfor en periode på 6 uger. Du vil to gange få påsat en lappeprøve (plasterprøve på ryggen) med nikkel. På den sidste besøgsdag vil du få taget i alt 6 hudbiopsier fra de testede områder. Tre af besøgene tager omtrent 15 minutter og de resterende besøg tager 30-60 minutter.

Biopsierne tages med en 4mm stanse under lokalbedøvelse for at mindske ubehag, og vil efterlade et lille ar (1-4mm). Nikkel i lappetestene medfører ingen sundhedsrisiko, og vil ikke medføre allergiske reaktioner hos folk uden nikkelallergi.

Læs deltager informationen.

Vederlag

Du honoreres med skattepligtige DKK 3000 ved forsøgsdeltagelse.

Hvis du har lyst til at høre mere eller ønsker at deltage, skal du kontakte forsøgsansvarlige per e-mail eller telefonisk via nedenstående kontaktoplysninger. Du vil modtage yderligere information både mundtlig og skriftlig vedrørende forsøget samt din rolle som forsøgsdeltager.

Michael Wennervaldt, forsøgsansvarlig,
ph.d.-studerende, cand.scient.

Videncenter for Allergi, Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 20A, DK-2900 Hellerup.

E-mail: Michael.wennervaldt.joergensen@regionh.dk
Telefon: 38 67 41 57

Godkendt af etisk komité med journalnummer: H-19080328

Invitation til Ph.d. forsvar 08/07/2021

Torsdag d. 08. juli kl. 14.00 skal Cand. scient. Rie Dybboe Bjerre forsvare sin Ph.d med titlen “The skin microbiome in atopic dermatitis”. Det bliver et digitalt forsvar med enkelte som er fysisk til stede. Alle er velkomne til at deltage i det digitale forsvar:

 1. (brug helst Google Chrome)
 2. Gå til https://meet.regionh.dk
 3. Skrive dit navn
 4. Klik på video symbolet
 5. Ring til: afd.u01@meet.regionh.dk i “search to call” fæltet

Hvis I vil deltage i det fysiske forsvar skal i sende en email til lene.toft-jensen@regionh.dk for at blive registreret.

Download den danske resume her.

Download Ph.d afhandlingen her.

Download invitationen.

Invitation til Ph.d. forsvar 02/07/2021

Fredag d. 02. juli kl. 14.00 skal Cand. Med. Farzad Seyed-Alinaghi forsvare sin Ph.d med titlen “Sensitization trends for chromium and cobalt and causative exposures”. Det bliver et digitalt forsvar med enkelte som er fysisk til stede. Alle er velkomne til at deltage i det digitale forsvar:

 1. (brug helst Google Chrome)
 2. Gå til https://meet.regionh.dk
 3. Skrive dit navn
 4. Klik på video symbolet
 5. Ring til: afd.u01@meet.regionh.dk i “search to call” fæltet

Hvis I vil deltage i det fysiske forsvar skal i sende en email til lene.toft-jensen@regionh.dk for at blive registreret.

Download den danske resume her.

Download Ph.d afhandlingen her.

Download invitationen.

Årsrapport fra Videncenter for Allergi 2020

I 2020 har Videncenter for Allergi haft eller deltaget i 15 post.doc og ph.d.-projekter samt en lang række mindre forskningsprojekter. En ph.d.-afhandling blev forsvaret i 2020 om hvordan hudallergi påvirker udviklingen af immunsystemet, hvilket kan have betydning for evnen til at reagere på infektioner og stress. Projektet blev gennemført i samarbejde med forskere ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet.

Videncentret har offentliggjort 19 videnskabelige undersøgelser om allergi over for kemiske stoffer, risiko og forebyggelse. Den fortsat store produktivitet skyldes en meget effektiv udnyttelse af ressourcer ved et bredt nationalt og internationalt samarbejde, uddannelse af unge forskere, som fortsætter med at være meget aktive samt et stort netværk af seniorforskere, som bidrager ulønnet til projekterne. Produktiviteten har dog været påvirket af Covid-epidemien i 2020, idet det i lange perioder ikke har været muligt at gennemføre forskningsprojekter.

I årsrapporten findes der information omkring Videncenterets administration af det nationale overvåg­ningssystem for allergi over for kemiske stoffer samt formidling af viden gennem hjemmesiden, symposier, kurser og forskningsseminarer. Videncentret har normalt en stor foredrags- og undervisningsaktivitet, men denne har i 2020 være kompromitteret af Covid-epidemien pga aflysninger. Videncentrets medarbejdere deltager i flere nationale og international ekspertråd inden for kemikalieområdet, hvilket giver en særlig mulighed for direkte formidling af Videncenterets resultater og anden faglig viden.

Videncentret har haft samarbejde med en lang række institutioner nationalt og internationalt. Således er ca. 4 ud af 10 af de videnskabelige artikler udarbejdet i et internationalt samarbejde med europæiske og amerikanske forskere. Videncentrets basisfinansiering fra Miljøstyrelsen er fornyet for perioden 2018-2021 i kraft af Kemikalieindsatsen og er på samme niveau som tidligere. Videncenter for Allergi har desuden anden ekstern finansiering fra offentlige kilder og fonde i varierende omfang.

Læs årsrapporten her.

Leo Fondet bevilger 40 mio. kr. til forskningsprogram

tegning af en hånde der holder en pose penge

Forskere fra Hudafdelingen og Videncenter for Allergi på Gentofte Hospital har fået en bevilling af Leo Fondet på 40 mio. kr. over de næste 5 år. Bevillingen er indlejret i LEO Foundation Skin Immunology Research Center og vil skulle anvendes til et intensiveret tværfagligt samarbejde.

Der skal etableres en biobank med hud- og blodprøver fra 3.000 patienter med hudlidelser som psoriasis og eksem. Det bliver den første af sin slags i verden og vil på sigt hjælpe med at kortlægge hvordan hudsygdomme udvikler sig hos patienter over tid. Rekrutteringen af patienter til forskningsprogrammet vil begynde i 2021.

Læse mere om bevillingen på Københavns Universitets hjemmeside:

https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2021/02/hudproever-fra-3.000-patienter-skal-goere-os-klogere-paa-psoriasis-og-eksem/

Foto: Colourbox

1 2 3 22