Tatoveringsnåle kan være med til at fremprovokere metalallergi

Allergiske reaktioner kan ses ved tatoveringer. Indtil for nyligt har forskningen primært kigget på farvepigmenterne som de skyldige, da nogen farvepigmenter indeholder metaller der kan være allergifremkaldende. Med alt fokus på farvepigmenterne har der manglet forskning omkring tatoveringsnåle, som penetrerer huden ved tatovering.

De fleste tatoveringsnåle indeholder nikkel (6-8%) og krom (15-20%) som begge er stærke allergener. I et studie publiceret i ”Particle and Fibre Toxicology” har forskere undersøgt tatoveringsnåle og fundet at nålen efter slitage kan frigive nikkel og krom. Denne slitage sker i stor grad hvis tatoveringsblækket indeholder det hvide pigment titanium dioxid (TiO2), frem for det sorte kulstofpigment.

Forskerne så også på deponeringen i huden og fandt at efter en tatovering var der både slitagepartikler og jernpigmenter som indholdet nikkel i huden. Dette viser, at det ikke kun er nikkelforurening af jern- pigmenter i tatoveringsfarven der efterlader nikkel i huden, men at nikkel også kan komme ind i huden gennem tatoveringsnålen.

Læs artiklen på Particle and Fibre Toxicologys hjemmeside.

Læs mere om tatoveringer på videncenter for allergis hjemmeside.

Billedet er fra Colourbox.dk

Opdatering af den europæiske basisserie til lappetestning

Det europæiske selskab for kontakteksem, European Society Contact Dermatitis (ESCD) har fremsat et forlag til opdatering af den europæiske basisserie for kontaktallergi i 2019. Den europæiske basisserie er den serie af allergifremkaldende stoffer, som alle patienter, der mistænkes for kontaktallergi, i udgangspunktet testes med. Denne serie har indtil nu omfattet 28 stoffer.  I det nye forslag udgår 3 stoffer og nye 3 stoffer sættes ind.

Rationalet bag anbefalingerne er publicerede i en videnskabelig artikel.

Dansk Kontakt Dermatitis Gruppe (DKDG) har besluttet ikke umiddelbart at anbefale fuld implementering i Danmark af opdateringerne, men at afvente yderligere data, idet flere af de nye allergener ikke umiddelbart bedømmes relevante for danske forhold. De nye allergener stiller også øgede krav til den tekniske udførsel af testen. Dermatologer kan således indtil videre vælge fortsat at teste med Europæisk basisserie baseret på anbefalingerne fra 2014/15.

Link til resumé af artiklen på engelsk

Læs om ændringerne i basisserien

Parfumestoffet limonene kan give allergi i små mængder

Limonene er et af de mest benyttede parfumestoffer i parfumerede forbrugerprodukter. Limonene er udvundet af skallen fra citrusfrugter, og tilsættes som et parfumestof til halvdelen af alle parfumerede kosmetiske produkter. Ved iltning af limonene dannes allergifremkaldende limonene hydroperoxider (Lim-OOHs). Lim-OOH er en af de hyppigste årsager til kontaktallergi. Der rapporteres, at der ofte er et stort antal svagt positive samt usikre positive reaktioner ved lappetest med Lim-OOHs. Dette har medført nogen tvivl om personer med kontaktallergi over for Lim-OOHs vil reagere med allergisk eksem ved en realistisk udsættelse for stoffet.

I et eksperimentelt studie blev der vist at alle personer (11/11) med en positiv lappeprøve på Lim-OHH fik allergisk eksem ved anvendelse 2 gange dagligt i op til 3 uger af en simuleret parfume indeholdende LIM-OOHs i forskellige realistiske mængder. Personer uden allergi reagerede ikke, mens 2 ud af 13 (11%) af personer med usikkert positive lappetests for Lim-OOHs fik allergisk eksem ved en egentlig daglig anvendelse af en simuleret parfume med stoffet i.

Forsøget viser at kontaktallergi over for Lim-OOHs medfører allergisk eksem ved almen brug af produkter med Lim-OOHs i. En person med en usikker positiv lappetest for Lim-OOHs kan også få allergisk eksem ved anvendelse af produkter med Lim-OOH i. Samlet set underbygger dette studie vigtigheden af Lim-OOH som årsag til parfume-allergi og behovet for effektiv forebyggelse.

Læs artiklen på pubmed eller et dansk resume på videncenterets side.

Læs mere om parfume allergi her.

Billedetekst: Allergisk eksem opstået efter daglig kontakt med Lim-OOHs i små mængder

Kontaktallergi i den generelle befolkning

Kontaktallergi er en hyppig sygdom i befolkningen, men i de seneste år har der manglet et opdateret skøn over forekomsten. Tidligere studier viste at forekomsten var på 10% i 2006, men hvordan ser det ud nu, 10 år senere? Forskere fra Videncenteret har gennemgået studier offentliggjort mellem 2007 og 2017, og kombineret det med Videncenterets egne tidligere reviews, for at danne et overblik over den nuværende situation.

28 studier blev analyseret, og sammenlagt viste de at mindst 20% af den generelle befolkning har kontakt allergi over for almindelig forekommende allergener. De hyppigste allergener er metaller: nikkel, kobolt, krom og parfumestoffer. Studierne, der indgik i analysen, inkluderede ikke de nyeste og mest hyppige allergifremkaldende stoffer, som fx methylisothiazolinone (MI), hvorfor der er tale om et miniumstal.

Det er fortsat kvinder (27,9%) der oftere bliver ramt end mænd (13,2%), og hos børn kan man se at forekommesten er høj (16,5%), men lidt lavere end hos de voksne.

Denne analyse har dermed bekræftet at forekomsten af allergi i befolkningen er højere end studier viste for 10 år siden. Det understreger, der fortsat er  behov for en effektiv forebyggelses strategi over for almindeligt forekommende allergener i forbrugerprodukter, kosmetik og på arbejdspladsen for at sikre at denne udvikling ikke fortsætter.

Læs artiklen på pubmed.

Læs mere om kontakt allergi.

Ændringer i forekomsten af kromallergi i Danmark

Efter at kromindholdet i cement blev begrænset ved lov i 1983 faldt hyppigheden af kromallergi blandt patienter, der blev testet for allergi fra 3,6% til 1% frem til 1995. Herefter kom der en stigning igen, således at der i 2007 var 3,3% som fik påvist kromallergi ved test.  Denne stigning skyldtes kontakt med læderprodukter, f.eks. sko, handsker og møbler, som kromgarves.  I 2012 fremsendte Danmark et forslag til Det Europæiske Kemiske Agentur om at begrænse mængden af tilladt allergifremkaldende krom (krom VI) i læderprodukter.  I 2015 blev der vedtaget en lovgivning i EU, som begrænser mængden af krom VI til 3 ppm (0.0003%) i læderprodukter.

Videncenteret undersøgte om lovgivningen resulterede i ændringer i antallet af kromallergiker, ved at se på patienter testede på Gentofte Hospital i perioden 2002-2017. Der blev noteret en faldende tendens i kromallergi blandt patienter i denne periode. Faldet var størst mellem 2014-2017 (1,7%) og 2010-2013 (1,9%) sammenlignet med perioden mellem 2002-2005 (3,2%). Læder viste sig stadig at være den hyppigste årsag til kromallergi. Det tyder på at EU-direktivet som begrænsede mængden af krom i læder har haft en effekt og hjulpet til at kromallergi er mindre hyppig. Videncentret er i gang med yderligere undersøgelser af udviklingen i kromallergi og eksem.

Læs artiklen:

Læs mere om krom.

Billede fra colourbox.dk

Årsrapporten 2018

I 2018 har Videncenter for Allergi haft eller deltaget i 14 post.doc og ph.d.-projekter samt en lang række mindre forskningsprojekter. Tre ph.d.-afhandlinger blev forsvaret i 2018 om kontaktallergi hos børn, årsager til nikkelallergi og effekten af miljøfaktorer og klima på huden; sidstnævnte under ledelse af forskere ved Hud-og Allergiafdelingen, Gentofte Hospital.

Videncentret har offentliggjort 32 videnskabelige undersøgelser om allergi over for kemiske stoffer, risiko og forebyggelse. De videnskabelige artikler handler blandt andet om kontaktallergi hos børn og unge, parfumestoffer og nikkelallergi. Resultatet af flere af projekterne forventes også at give anledning til forbedringer i lovgivning og information om allergi og dermed øget forebyggelse.

I årsrapporten findes der information omkring Videncenterets administration af det nationale overvåg­ningssystem for allergi over for kemiske stoffer samt formidling af viden gennem hjemmesiden, symposier, kurser og forskningsseminarer.  Videncentrets medarbejdere deltager i flere nationale og international ekspertråd inden for kemikalieområdet.

Videncentret har haft samarbejde med en lang række institutioner nationalt og internationalt. Således er ca. 6 ud af 10 af de videnskabelige artikler udarbejdet i et internationalt samarbejde med europæiske og amerikanske forskere. Videncentrets basisfinansiering fra Miljøstyrelsen er fornyet for perioden 2018-2021 i kraft af Kemikalieindsatsen og er på samme niveau som tidligere. Videncenter for Allergi har desuden anden ekstern finansiering fra offentlige kilder og fonde i varierende omfang.

Læs årsrapporten her.

Invitation til Ph.d. forsvar 20/02/2019

Onsdag d. 20. februar kl. 14.00 skal Læge Niels Højsager Bennike forsvare sin Ph.d med titlen “ Contact Allergy to Fragrance Substances – Epidemiological Aspects and Experimental Investigations ”.

Alle er velkomne til at deltage. Forsvaret vil forgå i Store Auditorium, Gentofte Hospital, Kildegårdsvej 28, opgang 10A, 2900 Hellerup, med efterfølgende reception.

Se invitationen her.

Download den danske resume her.

Download Ph.d afhandlingen her.

Tværspuljen bevilger en halv million til forskningsprojekt om forløb for allergipatienter.

tegning af en hånde der holder en pose penge

Læge Gitte Færk, ph.d.-studerende i CAG Allergi, som koordineres fra Videncenter for Allergi, har fået bevilliget 569.00kr af Tværspuljen til lønmidler. Tværspuljen uddeler årligt fire mio. kr. til forskningsprojekter og til udarbejdelse af projektbeskrivelser, der forbedrer det sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer i Region Hovedstaden.

Gitte Færks projekt har fokus på det stærkt stigende antal af patienter der er i behandling for allergi og allergiassocierede sygdomme på hospitalerne i Region Hovedstaden. Dette sammenholdt med, at der ikke er noget struktureret behandlingsforløb for disse patienter, skaber behov for bedre behandlingsforløb og innovation i organiseringen af sundhedsvæsnet på tværs af sektorer. Formålet med projektet er at forbedre behandlingsforløb på tværs af sektorer for patienter med allergiske sygdomme ved at få kortlagt patienternes vej gennemsundhedsvæsnet, fra praktiserende læge via speciallæge til hospitalsafdelingerne.

Støtten fra Tværspuljen gør det muligt, at ansætte en forskningsassistent/post doc, der har erfaring med kvalitative metoder, til den kvalitative del af projektet med fokusgruppeinterviews, feltstudie og fælles workshops med co-design. Håbet er, at resultaterne fra projektet på sigt vil sikre bedre behandlingsforløb, herunder mere optimal brug af ressourcer, og have en væsentlig positiv indflydelse på livskvaliteten hos patienter med allergiskesygdomme. Ud over Videncentret, er projektgruppen sammensat af forskere fra Hud– og Allergi Afdelingen på Herlev-Gentofte Hospital, Børneafdelingen på Herlev-Gentofte Hospital samt Forskningsenheden for Almenpraksis, Det Sundhedsfaglige Fakultet, Københavns Universitet. 


Billede fra colourbox.dk

Invitation til Ph.d. forsvar 07/12/2018

Fredag d. 7. december kl. 14.00 skal Læge Malin Glindvad Ahlström forsvare sin Ph.d med titlen “Nickel Allergy: Effect of Repeated Exposures and Skin Barrier Integrity”.

Alle er velkomne til at deltage. Forsvaret vil forgå i Store Auditorium, Gentofte Hospital, Kildegårdsvej 28, opgang 10A, 2900 Hellerup, med efterfølgende reception.

Se invitationen her.

Download den danske resume her.

Download Ph.d afhandlingen her.

Kort kontakt med nikkel giver allergisk eksem

Nikkelallergi er hyppigt i befolkningen, i Europa er 8-18% af voksne allergiske overfor nikkel. I dag reguleres nikkelfrigivelse fra metalgenstande, hvis de er beregnet til hudkontakt i ’30 minutter én gang eller 10 minutter 3 gange indenfor en periode på 2 uger’. Der vides ikke, om man kan få nikkeleksem ved kort berøring af nikkelmetal.

Videncenter for allergi har undersøgt om nikkelallergiker og kontrol personer uden nikkelallergi kan udvikle eksem efter tre 10-minutters kontakter med nikkelskiver.

Undersøgelsen viste, at nikkelallergiker udviklede nikkeleksem på hud med nedsat barriere (63.5%) og på hud hvor der tidligere havde været eksem (19%). Ingen af kontrolpersonerne udviklede eksem efter eksponeringen.

Således kan korte berøringer med nikkelmetal være tilstrækkeligt til at udløse nikkeleksem hvis hudbarrieren er nedsat, eller der tidligere har været eksem. Tidsintervallerne i lovgivningen stemmer overens med fundene i dette studie.

Artiklen findes her.

Læse mere om nikkel allergi her.

Figurtext: A) Nikkelskive. B) Nikkeleksem udløst 24 timer efter tre 10-minutters hudkontakter med nikkelskiver på hud med nedsat barriere.

1 2 3 4 5 21