Årsrapport fra Videncenter for Allergi 2019

I 2019 har Videncenter for Allergi haft eller deltaget i 14 post.doc og ph.d.-projekter samt en lang række mindre forskningsprojekter. Tre ph.d.-afhandlinger blev forsvaret i 2019 om en stigende hyppighed af parfumeallergi og årsager hertil, herunder dokumentation for sikre niveauer af et af de hyppigste allergifremkaldende parfumestoffer (limonene), om hvordan kontaktallergener påvirker hudens immunsystem og om sort hårfarves (PPD) virkning på allergisk og rask hud. De to sidstnævnte henholdsvis under ledelse af og i samarbejde med forskere ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet og sidstnævnte som et samarbejdsprojekt med Videncenter for Frisører.

Videncentret har offentliggjort 23 videnskabelige undersøgelser om allergi over for kemiske stoffer, risiko og forebyggelse. Den fortsat store produktivitet skyldes en meget effektiv udnyttelse af ressourcer ved et bredt nationalt og internationalt samarbejde, uddannelse af unge forskere, som fortsætter med at være meget aktive samt et stort netværk af seniorforskere, som bidrager ulønnet til projekterne.

I årsrapporten findes der information omkring Videncenterets administration af det nationale overvåg­ningssystem for allergi over for kemiske stoffer samt formidling af viden gennem hjemmesiden, symposier, kurser og forskningsseminarer. Videncentret har stået for en lang række symposier, kurser og forskningsseminarer og videncentrets medarbejdere holdt mere end 50 foredrag nationalt og internationalt samt. deltaget i flere nationale og international ekspertråd inden for kemikalieområdet.

Videncentret har haft samarbejde med en lang række institutioner nationalt og internationalt. Således er ca. 4 ud af 10 af de videnskabelige artikler udarbejdet i et internationalt samarbejde med europæiske og amerikanske forskere. Videncentrets basisfinansiering fra Miljøstyrelsen er fornyet for perioden 2018-2021 i kraft af Kemikalieindsatsen og er på samme niveau som tidligere. Videncenter for Allergi har desuden anden ekstern finansiering fra offentlige kilder og fonde i varierende omfang.

Læs årsrapporten her.

Glædelig jul

Julen er over os og det er tid til at hygge og slappe af. Desværre slapper allergenerne ikke af og de findes over alt, bl.a. i juletræer og julebagværk, og den kolde luft kan også give problemer for allergikere.

Harpiks i juletræer kan påvirke de op mod 2% af europæere der har kolofonium-allergi. Ud over harpiks kan der findes skimmelsvamp i juletræer som kan give ubehag i slimhinder, selv hos ikke allergikere. Men opgiv ikke at have et juletræ hvis du lider af kolofonium allergi. Du kan bl.a. få andre til at fælde, bære og pynte træet så du undgår direkte hudkontakt og inden du bærer træet ind, give det et brusebad og lad det stå indenfor så kort tid som muligt. Hvis det lyder for besværligt, så kan du udskifte det levende træ med et plastiktræ.

Julebagværk er heller ikke uden sine allergisyndere. Krydderier, specielt kanel, kan give allergisk håndeksem mens nødder kan give anafylaksi ved indtagelse. Men vi er heldige at der findes gode og lækre alternativer så som havregrynskugler og allergivenlig småkagedej.

Sne og kulde er også med til at forværring af eksem, specielt på hænder og kinder, og kold luft irriterer luftvejene hos astmatikere. Brug en god fedtcreme med mindst 70% fedt på hud der bliver udsat for kold luft og tag varmt tøj på. En alternativ løsning hvis intet virker er at tag på juleferie et varmt sted ?

Videncenter for Allergi ønsker alle en glædelig allergi og eksemfri Jul!

Invitation til Ph.d. forsvar 11/12/2019

Onsdag d. 11. december kl. 14.00 skal Cand. Scient Sanne Steengaard Meisser forsvare sin Ph.d med titlen “Allergic Contact Dermatitis to para-phenylenediamine and the immunology involved”.

Alle er velkomne til at deltage. Forsvaret vil foregå i Niels K. Jerne Auditorium, Mærsk Tårnet bygning 13, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Blegdamsvej 3B, 2200 København N, med efterfølgende reception på 12. etage i Mærsk tårnet.


Download den danske resume her.

Download Ph.d afhandlingen her.

Artikel fra Videncenter for Allergi kåret til årets artikel

European Society Contact Dermatitis har uddelt årets ”Best Paper Award” 2019 til en artikel skrevet af en tidligere forsker fra Videncenter for Allergi Cand.med. Ph.d. Niels H. Bennike. Artiklen omhandler forsøget ”Allergisk kontakteksem forårsaget af limonene hydroperoxider og dosis-respons forhold – Et ”repeated open application test” (ROAT) studie.”.

Studiet drejer sig om limonene, der er et meget udbredt parfumestof der udvindes af skallen fra citrusfrugter, der bliver allergifremkaldende når det iltes og bliver til limonene hydroperoxider (Lim-OOH).

Lim-OOHs er årsag til mange tilfælde af kontaktallergi, men der var tvivl om personer med denne kontaktallergi ville reagere ved en realistisk udsættelse for stoffet. I et eksperimentelt studie blev det påvist  at kontaktallergi over for Lim-OOHs medførte allergisk eksem ved almen brug af produkter med Lim-OOHs. Samlet set udbyggede studiet vigtigheden af Lim-OOH som årsag til parfume-allergi og behovet for effektiv forebyggelse.

Artiklen findes på PubMed.

Læs den tidligere nyhed om studiet.

Invitation til Ph.d. forsvar 11/11/2019

Mandag d. 11. november kl. 14.00 skal Cand. Scient Anne-Sofie Østergaard Gadsbøll forsvare sin Ph.d med titlen “Epidermal T cells – Studies on distribution and activation”.

Alle er velkomne til at deltage. Forsvaret vil foregå i Nielsine Nielsen Auditorium, Mærsk Tårnet bygning 13, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Blegdamsvej 3B, 2200 København N, med efterfølgende reception på 12. etage i Mærsk tårnet.

Download den danske resume her.

Download Ph.d afhandlingen her.

Tatoveringsnåle kan være med til at fremprovokere metalallergi

Allergiske reaktioner kan ses ved tatoveringer. Indtil for nyligt har forskningen primært kigget på farvepigmenterne som de skyldige, da nogen farvepigmenter indeholder metaller der kan være allergifremkaldende. Med alt fokus på farvepigmenterne har der manglet forskning omkring tatoveringsnåle, som penetrerer huden ved tatovering.

De fleste tatoveringsnåle indeholder nikkel (6-8%) og krom (15-20%) som begge er stærke allergener. I et studie publiceret i ”Particle and Fibre Toxicology” har forskere undersøgt tatoveringsnåle og fundet at nålen efter slitage kan frigive nikkel og krom. Denne slitage sker i stor grad hvis tatoveringsblækket indeholder det hvide pigment titanium dioxid (TiO2), frem for det sorte kulstofpigment.

Forskerne så også på deponeringen i huden og fandt at efter en tatovering var der både slitagepartikler og jernpigmenter som indholdet nikkel i huden. Dette viser, at det ikke kun er nikkelforurening af jern- pigmenter i tatoveringsfarven der efterlader nikkel i huden, men at nikkel også kan komme ind i huden gennem tatoveringsnålen.

Læs artiklen på Particle and Fibre Toxicologys hjemmeside.

Læs mere om tatoveringer på videncenter for allergis hjemmeside.

Billedet er fra Colourbox.dk

Opdatering af den europæiske basisserie til lappetestning

Det europæiske selskab for kontakteksem, European Society Contact Dermatitis (ESCD) har fremsat et forlag til opdatering af den europæiske basisserie for kontaktallergi i 2019. Den europæiske basisserie er den serie af allergifremkaldende stoffer, som alle patienter, der mistænkes for kontaktallergi, i udgangspunktet testes med. Denne serie har indtil nu omfattet 28 stoffer.  I det nye forslag udgår 3 stoffer og nye 3 stoffer sættes ind.

Rationalet bag anbefalingerne er publicerede i en videnskabelig artikel.

Dansk Kontakt Dermatitis Gruppe (DKDG) har besluttet ikke umiddelbart at anbefale fuld implementering i Danmark af opdateringerne, men at afvente yderligere data, idet flere af de nye allergener ikke umiddelbart bedømmes relevante for danske forhold. De nye allergener stiller også øgede krav til den tekniske udførsel af testen. Dermatologer kan således indtil videre vælge fortsat at teste med Europæisk basisserie baseret på anbefalingerne fra 2014/15.

Link til resumé af artiklen på engelsk

Læs om ændringerne i basisserien

Parfumestoffet limonene kan give allergi i små mængder

Limonene er et af de mest benyttede parfumestoffer i parfumerede forbrugerprodukter. Limonene er udvundet af skallen fra citrusfrugter, og tilsættes som et parfumestof til halvdelen af alle parfumerede kosmetiske produkter. Ved iltning af limonene dannes allergifremkaldende limonene hydroperoxider (Lim-OOHs). Lim-OOH er en af de hyppigste årsager til kontaktallergi. Der rapporteres, at der ofte er et stort antal svagt positive samt usikre positive reaktioner ved lappetest med Lim-OOHs. Dette har medført nogen tvivl om personer med kontaktallergi over for Lim-OOHs vil reagere med allergisk eksem ved en realistisk udsættelse for stoffet.

I et eksperimentelt studie blev der vist at alle personer (11/11) med en positiv lappeprøve på Lim-OHH fik allergisk eksem ved anvendelse 2 gange dagligt i op til 3 uger af en simuleret parfume indeholdende LIM-OOHs i forskellige realistiske mængder. Personer uden allergi reagerede ikke, mens 2 ud af 13 (11%) af personer med usikkert positive lappetests for Lim-OOHs fik allergisk eksem ved en egentlig daglig anvendelse af en simuleret parfume med stoffet i.

Forsøget viser at kontaktallergi over for Lim-OOHs medfører allergisk eksem ved almen brug af produkter med Lim-OOHs i. En person med en usikker positiv lappetest for Lim-OOHs kan også få allergisk eksem ved anvendelse af produkter med Lim-OOH i. Samlet set underbygger dette studie vigtigheden af Lim-OOH som årsag til parfume-allergi og behovet for effektiv forebyggelse.

Læs artiklen på pubmed eller et dansk resume på videncenterets side.

Læs mere om parfume allergi her.

Billedetekst: Allergisk eksem opstået efter daglig kontakt med Lim-OOHs i små mængder

Kontaktallergi i den generelle befolkning

Kontaktallergi er en hyppig sygdom i befolkningen, men i de seneste år har der manglet et opdateret skøn over forekomsten. Tidligere studier viste at forekomsten var på 10% i 2006, men hvordan ser det ud nu, 10 år senere? Forskere fra Videncenteret har gennemgået studier offentliggjort mellem 2007 og 2017, og kombineret det med Videncenterets egne tidligere reviews, for at danne et overblik over den nuværende situation.

28 studier blev analyseret, og sammenlagt viste de at mindst 20% af den generelle befolkning har kontakt allergi over for almindelig forekommende allergener. De hyppigste allergener er metaller: nikkel, kobolt, krom og parfumestoffer. Studierne, der indgik i analysen, inkluderede ikke de nyeste og mest hyppige allergifremkaldende stoffer, som fx methylisothiazolinone (MI), hvorfor der er tale om et miniumstal.

Det er fortsat kvinder (27,9%) der oftere bliver ramt end mænd (13,2%), og hos børn kan man se at forekommesten er høj (16,5%), men lidt lavere end hos de voksne.

Denne analyse har dermed bekræftet at forekomsten af allergi i befolkningen er højere end studier viste for 10 år siden. Det understreger, der fortsat er  behov for en effektiv forebyggelses strategi over for almindeligt forekommende allergener i forbrugerprodukter, kosmetik og på arbejdspladsen for at sikre at denne udvikling ikke fortsætter.

Læs artiklen på pubmed.

Læs mere om kontakt allergi.

Ændringer i forekomsten af kromallergi i Danmark

Efter at kromindholdet i cement blev begrænset ved lov i 1983 faldt hyppigheden af kromallergi blandt patienter, der blev testet for allergi fra 3,6% til 1% frem til 1995. Herefter kom der en stigning igen, således at der i 2007 var 3,3% som fik påvist kromallergi ved test.  Denne stigning skyldtes kontakt med læderprodukter, f.eks. sko, handsker og møbler, som kromgarves.  I 2012 fremsendte Danmark et forslag til Det Europæiske Kemiske Agentur om at begrænse mængden af tilladt allergifremkaldende krom (krom VI) i læderprodukter.  I 2015 blev der vedtaget en lovgivning i EU, som begrænser mængden af krom VI til 3 ppm (0.0003%) i læderprodukter.

Videncenteret undersøgte om lovgivningen resulterede i ændringer i antallet af kromallergiker, ved at se på patienter testede på Gentofte Hospital i perioden 2002-2017. Der blev noteret en faldende tendens i kromallergi blandt patienter i denne periode. Faldet var størst mellem 2014-2017 (1,7%) og 2010-2013 (1,9%) sammenlignet med perioden mellem 2002-2005 (3,2%). Læder viste sig stadig at være den hyppigste årsag til kromallergi. Det tyder på at EU-direktivet som begrænsede mængden af krom i læder har haft en effekt og hjulpet til at kromallergi er mindre hyppig. Videncentret er i gang med yderligere undersøgelser af udviklingen i kromallergi og eksem.

Læs artiklen:

Læs mere om krom.

Billede fra colourbox.dk

1 2 3 4 5 22