Symptomer

Allergisk kontakteksem hos maler over for methylisothiazolinone, der var anvendt som konserveringsmiddel i maling.

Allergi over for konserveringsmidler viser sig ved eksem, dvs. rødme, hævelse af huden evt. med blærer, der fører til småsår.

Typisk drejer det sig om eksem på hænderne eller der, hvor man har været i kontakt med produkter med konserveringsmidler i.

Der kan være store mængder konserveringsmiddel i produkter, der bliver brugt på arbejdspladser f.eks. maling.

Hvis man efterfølgende bruger et andet produkt, eksempelvis en creme, med det samme konserveringsmiddel, kan man udvikle eksem af det, selvom indholdet af konserveringsmiddel er langt mindre.

Eksem udløst af stoffer i luften

Nymalede rum, hvor der er anvendt maling med konserveringsmidlet methylchloroisothiazolinone/ methylisothiazolinone (MCI/MI), kan i sjældne tilfælde medføre kontakteksem, selvom huden ikke direkte er i berøring med malingen. Nogle kan også udvikle astma af stofferne.