Hvad kan du selv gøre?

  • Undgå produkter, der er konserveret med det stof, du ikke kan tåle.
  • Sæt dig ind i, hvad det eller de stoffer, som du ikke tåler, også kan hedde (fremgår af patientpjecerne).
  • Lær at læse varedeklarationer og sikkerhedsdatablade.
  • Spørg ved tvivlstilfælde producenten eller forhandleren, om produktet indeholder det stof, du ikke tåler. Din læge kan evt. hjælpe dig med at undersøge det.
Læs mere