Hyppighed

Allergi over for konserveringsmidler brugt i industrielle produkter er en af de hyppigste årsager til kontaktallergi. Nogle er stærkt allergifremkaldende og hyppige årsager til allergi, mens andre relativt sjældent er årsag til allergi.

Samlet set kan omkring seks pct. af de, der allergitestes i Danmark, ikke tåle konserveringsmidler, men hyppigheden svinger fra stof til stof og afhænger af erhverv, samt hvilke stoffer man arbejder med.

F.eks. er methylisothiazolinone en hyppig årsag til kontaktallergi blandt malere, der også ofte er allergiske over for formaldehyde-frigørere og andre isothiazolinoner.

Metalarbejdere udvikler hyppigt allergi over for konserveringsmidler i bl.a. skæreolier.

De hyppigst anvendte stoffer

En svensk undersøgelse (Yazar et al, 2010) fra 2010 af ingredienslisterne på 97 rengøringsprodukter viste, at parabener blev brugt i 9 pct., formaldehyde-frigørere i 8 pct., og isothiazolinoner (MCI/MI) i 28 pct. af produkterne.