Lovgivning

Piktogrammet der advarer mod sundhedsfarlige – herunder allergifremkaldende – indholdsstoffer.

Der er ikke specifikke regler for, hvilke konserveringsmilder, der må anvendes i industrielle produkter, og heller ikke specifikke grænser for mængderne, de bruges i.

Der er derimod regler for mærkning og for håndtering af sundhedsskadelige, kemiske stoffer.

Mærkning

Hvis stoffer, der er kendt for at kunne fremkalde kontaktallergi, anvendes i et produkt, skal dette faremærkes med ikonet til højre, såfremt stoffet findes i produkterne i en koncentration på mere end 1 pct.

De fleste konserveringsmidler anvendes imidlertid i meget lavere koncentrationer, hvor de også kan give allergi.

For nogle konserveringsmidler er der en lavere grænse for advarselsmærkning. Det gælder f.eks.:

  • 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (0,2 pct.)
  • 1,2-benzisothiazol-3-one (0,2 pct.)
  • Formaldehyde (0,2 pct.)
  • Gluteral (0,5 pct.)
  • Gluteradehyde (0,5 pct.)
  • 2-chloroacetamide (0,1 pct.)
  • En blanding af 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one og 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (0,0015 pct.)
  • 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (0,05 pct.)

Grænsen, som der mærkes ved, er anført i parentesen.

Men for de øvrige stoffer vil man ikke blive advaret om risikoen for allergi på produkterne.

Sikkerhedsdatablade

Ifølge EU-regler skal leverandører af kemiske produkter, der indeholder stoffer, der er farlige for menneskers sundhed eller miljøet, forsyne modtageren med et sikkerhedsdatablad.
Sikkerhedsdatablade kaldes også datablade eller leverandørbrugsanvisninger. Sikkerhedsdatablade er gratis.
Hvis oplysningerne fremgår af selve produktet, er det ikke nødvendig at levere et sikkerhedsdatablad, men som bruger kan man anmode om producenten om det.
Sikkerhedsdatablade i Danmark skal være på dansk og indeholde oplysninger om produktet og virksomheden, der markedsfører det, herunder fareidentifikation, oplysning om indholdsstoffer, førstehjælpsforanstaltninger, forholdsregler over for udslip ved uheld, håndtering og opbevaring samt personlige værnemidler m.m.

Indholdsdeklarationer

Indholdsdeklarationer er et hjælpemiddel til at undgå kontakt med stoffer, man ikke kan tåle.

Imidlertid skal stoffer anvendt i mængder mindre end 0,1 pct. ikke fremgå af ingredienslisten. De kan dog stadig godt give anledning til eksem. Hvis du har mistanke til et konkret produkt kan du – eller din læge – henvende dig til producenten for at få den fulde ingrediensliste.

Rengøringsmidler

I rengøringsmidler skal alle konserveringsmidler – uanset koncentration – dog opgives i indholdsdeklarationen.