Hvad er der nikkel i?

Smykker, briller, ure og spænder Nikkelfrigivelsen fra disse genstande er reguleret af en lovgivning, men er fortsat de hyppigste årsager til nikkelallergi. Vær opmærksom på at ældre smykker eller genstande købt uden for EU kan frigive mere nikkel end lovgivningen tillader. Desuden har undersøgelser påvist en højere nikkelfrigivelse fra genstande købt på markedspladser. Man skal også være opmærksom på at

» Læs mere

Film om nikkel

God information er vigtig for forebyggelse og korrekt behandling af eksem udløst af allergi over for kemiske stoffer, men det kan være svært at forholde sig til pjecer og andet skriftligt materiale.

Derfor lancerer Videncenter for Allergi en række informationsfilm om allergi over for nikkel. Filmene er målrettet personer, der lider af nikkelallergi.

Tre film fokuserer på nikkelallergi. Bl.a. forklarer nikkeleksperten, professor Torkil Menné en ung kvinde med nikkelallergi, hvad nikkelallergi er, hvorfor den opstår, og hvordan hun skal håndtere sin allergi.

Sygeplejerske Hanne Knudsen viser, hvordan man med et enkelt testsæt, der kan købes på apoteket, selv kan undersøge sine smykker og andre genstande for nikkel.

Derudover viser en film, hvordan den typiske allergiprøve ved kontaktallergi, lappeprøven, foregår.

Se filmene:

Nikkel er en af de hyppigste årsager til kontakteksem i Danmark. Hver 10. kvinde tåler ikke nikkel, mens det er tilfældet for omkring en pct. af mændene.

Læs mere om  nikkelallergi

Se film om nikkelallergi

Se også film om: Hvordan man diagnosticerer og behandler nikkelallergi. Hvordan en lappeprøve  foregår Hvordan man tester sine smykker og andre genstande for  nikkel.

» Læs mere

Nikkel

Lappeprøven viser, at du er allergisk over for nikkel. Nikkel er et metal som anvendes i mange sammenhænge, f.eks. i smykker, bæltespænder, nøgler, værktøj og i visse industrier. Nikkelallergien opstår ofte i ungdommen pga. udsættelse for nikkelfrigivende smykker. Nikkelallergi viser sig ved eksem i de hudområder, som er i kontakt med nikkel. Eksemet kan også spredes til hudområder, der ikke

» Læs mere

Nikkel

  Nikkel er et metal, der kan frigives fra blanke metalgenstande som f.eks. smykker, knapper, lynlåse, spænder, armbåndsure, briller, mønter, nøgler, mobiltelefoner og værktøj. Nikkel kan trænge gennem huden og påvirke immunsystemet, så der opstår nikkelallergi. Nikkelallergien opstår ved tæt hudkontakt med en blank metalgenstand, som frigiver nikkel. Det er mængden nikkel der overføres til huden som primært afgør risikoen for at udvikle

» Læs mere

Nikkel

Nikkelallergi er den mest udbredte kontaktallergi i verden. Trods implementering af en europæisk nikkelregulering i 2001 ses stadig nye tilfælde af nikkelallergi. Reguleringen begrænser nikkelfrigivelsen i objekter beregnet til direkte og langvarig hudkontakt såsom øreringe, smykker, ure, bælter, spænder og mobiltelefoner. Nyere forskning viser en sammenhængen mellem kropspiercinger og udviklingen af nikkelallergi, hvor det er blevet anslået at piercinger er

» Læs mere

For meget nikkel i uægte smykker

I 2009 undersøgte Videncenter for Allergi 354 smykker og hårspænder fra 36 butikker og gadehandlere i København for nikkel.

 

I undersøgelsen fandt man, at både hårspænder (79,9 %) og fingerringe (20 %) til børn frigav nikkel i mængder, der kan give allergi. I smykker og hårspænder til voksne gjaldt det mellem 12,9 % og 19,3 % af de undersøgte genstande.

 

Til sammenligning har man i undersøgelser af uægte øreringe indkøbt i Kina, Thailand og USA fundet, at for høj nikkelfrigivelse i henholdsvis 31,5 %, 29,2 % og 30,7 % af tilfældene.

 

Frigivelse af nikkel i visse forbrugerprodukter har været lovreguleret i Danmark siden 1990 og i EU siden 1994. Det har medført et betydeligt fald i nikkeallergi blandt yngre kvinder – fra 20 % i 1990 til 10 % i 2006, men undersøgelserne viser, at det fortsat er nødvendigt at være opmærksom på uægte smykker og hårspænder. Især hvis de er købt uden for EU.

 

Thyssen JP et al.

Science of the Total Environment 407 (2009) 5315–5318.

Test af nikkeltest

Nikkelspottesten eller dimethylglyoxime (DMG)- testen, er et billigt og nemt redskab til at afsløre nikkelholdige produkter, men er ofte blevet mistænkt for at være unøjagtig.

 

En ny undersøgelse, der sammenligner DMG-testen med en kemisk analyse, viser imidlertid, at hvis testen er positiv – dvs. afslører, at den testede genstand frigiver for meget nikkel – så er det korrekt i 97,5 % af tilfældene.

 

Nikkelallergikere kan derfor være ret sikre på, at de skal undgå tæt hudkontakt med genstande, som DMG-testen finder som positive.

 

Til gengæld skal de være opmærksomme på, at de ikke altid kan stole på et negativt udfald: Testens sensitivitet var kun 59,3 %, hvilket betyder, at den nogle gange overser genstande, der frigiver for meget nikkel.

 

Risikoen for nikkelallergi og allergisk eksem er øget ved nikkelfrigivelse på over 0,5 μg/cm2/uge, hvilket også er den mængde nikkel, der udløser en positiv – lyserød – DMG-test.

 

Selvom et smykke er allergifremkaldende, er det dog ikke nødvendigvis ulovligt. Lovgivningen tillader nemlig, at genstande frigiver op til ti gange så meget nikkel.

 

Thyssen JP et al.

Sensitivity and specificity of the nickel spot (dimethylglyoxime) test.

Contact Dermatitis 2010: 62: 279-288.

Mobiltelefoner må ikke frigive (for meget) nikkel

Europa-Kommissionen har sammen med medlemsstaterne besluttet, at mobiletelefoner er omfattet af nikkeldirektivet. Det betyder, at mobiletelefoner er underlagt de samme regler som smykker, og at der er en grænse for hvor meget nikkel, der må frigives fra mobilen.

Miljøstyrelsen har rejst sagen i EU på baggrund af undersøgelser foretaget af Videncenter for Allergi, der viste at flere forbrugere havde fået allergisk nikkeleksem i ansigtet forårsaget af mobiltelefon. Videncenteret har også dokumenteret, at ca. hver femte mobiltelefon på det danske marked frigav nikkel i et omfang, der kunne give allergisk eksem.

Denne ændring er trådt i kraft og det betyder, at der ikke må sælges mobiltelefoner, som ikke overholder lovgivningen.

Har man allerede en mobiltelefon, kan man undersøge, om den frigiver for meget nikkel fra de blanke metalområder ved hjælp af et nikkeltestsæt fra apoteket. Man kan også henvende sig til producenten eller forhandleren.

Man skal være opmærksom på, at der kan være forskel på nikkelfrigivelse fra identiske mærker/typer af telefoner, da de forskellige komponenter af telefonen kan være produceret forskelligt. Det nytter derfor heller ikke at teste demoversionen i en butik. Det er kun ved at få oplysninger om/teste den mobil, man bruger, man kan være sikker på om nikkel frigives.

Head-sets er også omfattet af nikkeldirektivet.

Nikkelallergi og mobiltelefoner

Blanke metaldele på mobiltelefoner kan i visse tilfælde frigive nikkel og være årsag til nikkeleksem. 

 

Hvad er symptomerne?

Nikkeleksemet viser sig som eksempletter i ansigtet på øret og/eller den ene kind. Eksemet starter, der hvor ansigtet er i kontakt med blankt metal fra mobilen. Eksempletterne kan derfor sidde både ved/på øret og længere nede af kinden afhængigt af hvor metallet, der frigiver nikkel er. Efterhånden kan eksemet blive mere udbredt i ansigtet, hvis årsagen ikke fjernes. Eksemet er kløende.

 

Hvordan finder jeg ud af om min mobiltelefon frigiver nikkel?

Man kan ikke se på det blanke metal om det frigiver nikkel. Man må derfor spørge producenten/forhandleren eller selv teste sin telefon for nikkelfrigivelse.

 

Hvor hyppigt er det?

Der er rapporteret om enkelte tilfælde af nikkeleksem forårsaget af mobiltelefoner. Disse rapporter kommer fra Frankrig, Italien og Østrig. I de fleste tilfælde har der været tale om personer, som anvendte deres mobiltelefon i et betydeligt omfang dagligt.
 

I det danske netværk af hudlæger, der overvåger allergi i Danmark er der indtil videre registeret enkelte patienter med allergisk nikkeleksem efter mobilbrug. Problemet er formentlig af større omfang end hvad, der hidtil er registret, da hverken læger eller forbrugere har været opmærksom på denne mulige årsag til allergisk nikkeleksem.

 

Videncenter for Allergi er derfor i gang med en undersøgelse af nikkelfrigivelse fra mobiltelefoner på det danske marked. Den vil være færdig i slutningen af året. De foreløbige data viser, at nikkelfrigivelse ikke er ualmindelig fra blanke metaldele på mobiltelefoner på det danske marked.

1 2 3 4 5 18