Hvad er der nikkel i?

Smykker, briller, ure og spænder

Nikkelfrigivelsen fra disse genstande er reguleret af en lovgivning, men er fortsat de hyppigste årsager til nikkelallergi. Vær opmærksom på at ældre smykker eller genstande købt uden for EU kan frigive mere nikkel end lovgivningen tillader. Desuden har undersøgelser påvist en højere nikkelfrigivelse fra genstande købt på markedspladser. Man skal også være opmærksom på at lovgivningen ikke altid respekteres.

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner er reguleret fra 2009. Man kan ikke se på det blanke metal, om det frigiver for meget nikkel. Man må derfor henvende sig til producenten/forhandleren eller selv teste sin telefon for nikkelfrigivelse. Der kan være forskel på nikkelfrigivelse fra identiske mærker/typer af telefoner, da de forskellige komponenter af telefonen kan være produceret forskelligt. Det nytter derfor heller ikke at teste demoversionen i en butik. Det er kun ved at få oplysninger om/teste den mobil, man bruger, man kan være sikker på om nikkel frigives.

Værktøj

Håndholdt værktøj kan have metaldele, som kommer i kontakt med huden, som fx på håndgrebet. En tysk undersøgelse fra 2015 viste at 32,5% af 600 stykker håndholdt værktøj med metaldele, der kunne komme i kontakt med huden, frigav nikkel, dvs. var positiv i nikkeltesten. (Kickinger-Lörsch et al. Contact Dermatitis 2015)

Rustfrit stål

Selvom rustfrit stål indeholder betydelige mængder nikkel, tåler de fleste med nikkelallergi hudkontakt med rustfrit stål i fx. urremme. Det skyldes at nikkel er så fast bundet i det rustfrie stål, at der normalt kun frigives minimale mængder fra stålet. Dog kan det være et problem i særlige erhverv.

Der kan også frigives nikkel fra:

  • Kritisk nikkelfrigivelse er fundet fra computere, et svensk studie fandt at 39% af 31 laptops frigav for meget nikkel (Midander, Contact Dermatitis, 2016)
  • I et svensk studie fandt man kritisk nikkelfrigivelse fra 54% af testede redskaber (pensler, fingerbøl, nåle, hæklekroge, strikkepinde), 48% af elektronisk udstyr (bærbare computere, computermus, aktivitetsarmbånd, mobiltelefoner) og 21% af tilbehør (håndtasker, tegnebøger og paraplyer) (Ringborg, Contact Dermatitis, 2016).
  • Mønter kan frigive nikkel der kan føre til eksem (Thyssen, Contact Dermatitis, 2013).
  • Nikkel i kosten kan hos enkelte nikkeloverfølsomme give anledning til eksem på hænderne eller opblussen af eksem på kroppen. Evt. diætbehandling skal altid aftales med lægen. Læs mere om fødevareallergi.
  • Legetøj kan frigive for meget nikkel (Jensen, Dermatitis, 2014)
  • Musikinstrumenter er også i fokus som udløsere af nikkelallergi (Friis, Contact Dermatitis 2012),
  • Husholdningsprodukter kan indeholde nikkel
  • Nikkel anvendes derudover også i industrien.

Se film om hvad nikkelallergi er.

Læs miljøstyrelsens nikkelrapport (2016).