Jojo Biel-Nielsen Dietz

Stilling:

Uddannelse:

Arbejdsområde:

Telefonnummer:

Ph.d.-studerende

Cand. med (læge)

Erhvervsbetingede håndeksem

38 67 37 55

Forsker i erhvervsbetingede håndeksem med det formål at afprøve et forebyggelseskoncept med inspiration fra den tyske forebyggelsesindsats med henblik på at nedbringe de langsigtede konsekvenser af arbejdsbetinget håndeksem.

Læse mere om Jojos forskning under Aktuel forskning.