Lene Toft-Jensen

Stilling:

Uddannelse:

Arbejdsområde:

Telefonnummer:

Projektkoordinator, it-superbruger

Kontor

Administration

38 67 73 00

Assisterer i forbindelse med arrangement af møder, kurser, seminarer og konferencer

Booking af rejser/hoteller

Arrangementer i forbindelse med ph.d.-afslutninger

Driftsmæssige aktiviteter såsom indkøb, nyanskaffelser, rengøring etc.

Indberetninger til løn

Interne regnskaber (opfølgning på økonomi, betaling af regninger)

Økonomi i.f.m. med fondskonti

Korrekturlæsning

Referater

Korrespondance

Assisterer ved større udsendelser

Øvrige ad hoc opgaver

Superbruger