Jeanne Duus Johansen

Stilling:

Uddannelse:

Arbejdsområde:

Telefonnummer:

Centerleder, professor

Professor, overlæge, dr.med

Daglige ledelse af Videncentret

38 67 73 01  / mobil 41 29 11 77

Hent fotos til pressebrug

Daglig leder af Videncenter for Allergi, herunder med ansvar for overordnet koordinering af forskningsprojekter, vejledning for ph.d.-studerende samt personale- og økonomi.

Står endvidere for planlægning og afholdelse af undervisning og symposier i Videncentret samt eksterne samarbejder.

Er koordinator for den kliniske database for kontaktallergi, der er et samarbejdsprojekt med den danske kontaktdermatitisgruppe om klinisk kvalitet i udredning af patienter med kontaktallergi.

Ansvarlig for allergilaboratoriet på Hud- og Allergiafdelingen på Gentofte Hospital, hvor ca. 1000 patienter årligt testes for kontaktallergi.

Er formand for Kosmetikrådet, som rådgiver Miljøstyrelsen i faglige spørgsmål om kosmetiske produkter og medlem af EU’s Scientific Committee on Consumer Products (SCCP), der er videnskabelig rådgivningsorgan for EU-Kommisionen i spørgsmål om forbrugerprodukters sikkerhed.

Er desuden medlem af en række internationale forskningsnetværk og deltager i møder i Verdenssundhedsorganisationen, WHO, og i Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling, OECD, vedrørende kontaktallergi og eksem.