10 generelle råd om handsker

10 generelle anbefalinger om brug af handsker
  • Handsker skal vælges, så de passer til opgaven
  • Vælg altid handsker, der er CE-mærkede
  • Brug handsker i så lang tid, som det er nødvendigt, men i så kort tid som muligt
  • Handsker skal være hele, rene og tørre indvendigt. Hænderne bør også være rene, inden handskerne tages på
  • Undgå fingerringe og lange negle inden i handskerne
  • Brug bomuldshandsker inden under beskyttelseshandsken
  • Handsker til flergangsbrug er personlige
  • Engangshandsker er handsker til én gangs brug
  • Vælg den rigtige handskestørrelse
  • Vær omhyggelig med at tage handskerne af uden at berøre handskens yderside. Herved undgås kontakt med stoffer, der kan give allergi eller irritation af huden

Download en pdf med anbefalingerne.