Uddannelse & job

Fraset en lille stab af fastansatte medarbejdere udgøres Videncentret primært af ph.d.-studerende med forskellig faglig baggrund.

Arbejdet i Videncentret er præget af stor tværfaglighed både blandt ansatte og samarbejdspartnere, som strækker sig fra forskningsinstitutioner inden for grundforskning til kliniske universitetsenheder.

Undervisningsprogram

Videncentrets undervisningsprogram omfatter bl.a.:

  • Gennemgang af videnskabelige artikler i en “journal club”, der afholdes hver 14. dag.
  • Åbne undervisningsmøder, hvor eksterne forskere og forskere fra Videncentret præsenterer deres forskning.
  • Aktiv involvering i Hud- og Allergiafdelingen på Gentofte Hospital, herunder evt. patientkontakt samt deltagelse i uddannelsesmøder med patientdemonstrationer og videnskabelige foredrag for speciallæger i dermatologi.

Forventninger

Som ph.d-studerende skal du deltage i ph.d.-kurser samt undervise studerende på mellemlange og lange videregående uddannelser samt fagfolk på efteruddannelser.

Derudover forventes det, at du:

  • Formidler din forskning til lægmand, f.eks. på Videncentrets hjemmeside, i årsrapporten og ved foredrag.
  • Deltager i fagligt relevante kongresser og symposier, også internationalt.
  • Tager på studiebesøg hos samarbejdspartnere hjemme og i udlandet.
Mere information

Vil du vide mere om at arbejde i Videncentret, kontakt da venligst centerleder Jeanne Duus Johansen.