Baggrund & formål

Videncenter for Allergi fik i 2010 – som en del af Dansk AllergiCenter – tildelt ”Global Excellence i Sundhed”.

Videncenter for Allergi er et nationalt center, der blev oprettet af Miljøstyrelsen i 2001 for at blive klogere på kemiske stoffers sundhedseffekter.

Videncentrets formål er at forebygge allergi over for kemiske stoffer i forbrugerprodukter igennem forskning, overvågning og rådgivning.

Opgaverne er bl.a. at fastlægge:

  • årsager til kontaktallergi
  • hvilke produkter, stoffer og koncentrationer, der fremkalder allergi
  • hvilke niveauer, der ikke fremkalder sygdom, således at disse evt. kan implementeres i lovgivningen

Den grundlæggende idé er at tilpasse miljøet til allergikerne – ikke omvendt.

Samarbejde & ledelse

Videncentret er etableret i et samarbejde mellem Hud- og Allergiafdelingen på Gentofte Universitetshospital, samt Hud- og Allergiafdelingen på Odense Universitetshospital.

Videncentret samarbejder tæt med de kliniske enheder på hospitalsafdelinger, som beskæftiger sig med allergi, med speciallæger i hudsygdomme samt en lang række forskningsinstitutioner med forskellige kompetencer.

Videncentret ledes af professor dr.med. Jeanne Duus Johansen i samarbejde med en styregruppe med bl.a. repræsentanter for Miljø- og Sundhedsstyrelsen.

Evaluering & udmærkelse

Videncentret blev i 2011 evalueret af en international ekspertergruppe inden for allergi. Læs evalueringen. (Læs den engelske)

 I 2010 modtog Videncentret som en del af Dansk Allergi Center udmærkelsen “Global Excellence i Sundhed”, som er et udviklingsprogram vedtaget af Region Hovedstaden med det formål at fremme kompetente, faglige miljøer i international særklasse inden for sundhedsområdet på regionens universiteter og hospitaler.

I 2017 blev Videncenteret, som en del af Hud-og Allergiafdelingen på Herlev og Gentofte Hospital, sammen med Institut for Immunologi og Mikrobiologi (ISIM) ved Københavns Universitet udnævnt til Clinical Academic Group (CAG) indenfor emnet Allergi. CAGs hører under Greater Copenhagen Health Science Partners (CHSP) som har det formål at intensiver samarbejdet mellem Københavns Universitet og Region Hovedstaden på sundhedsområdet med henblik på at fremme synergier og samarbejde mellem excellent forskning, klinisk arbejde og uddannelse og på den måde bidrage til en nødvendig transformation af sundhedsområdet.

CAG for Allergi har som mål at optimere patientforløb for patienter med allergiske sygdomme på tværs af sektorer via innovation i organisering af sundhedssystemet samt at udvikle nye individualiserede allergibehandlinger og diagnostik, at identificere biomarkører med prognostisk værdi for udvikling af allergi og skabe nye uddannelsesaktiviteter og fremme vidensdeling.