Kontakteksem

Referenceprogrammet omhandler udredning og behandling af allergiske og irritative kontakteksemer samt kontakturticaria.

Hent referenceprogrammet

Formålet har blandt andet været:

  • at give en opdateret medicinsk orientering om emnet.
  • at beskrive patientforløbet.
  • at beskrive profylaktiske muligheder.
  • at beskrive sundhedsøkonomiske overvejelser.
  • at beskrive kvalitetscheckpunkter.

I det følgende kan du læse et kort resumé af programmet:

Anbefalinger

Kontakteksemer af en varighed på over en måned kræver henvisning til speciallægepraksis eller hospitalsafdeling med henblik på diagnostik og behandling.

Viderehenvisning til hospitalsafdeling er nødvendig, hvis eksemet frembyder særlige diagnostiske eller behandlingsmæssige problemer. Det gælder blandt andet særlige udredninger af erhvervsbetingede eksemer og svære og erhvervstruende eksemer uden kendt årsag.

Varigheden fra patienten indgår i primærsektoren til han/hun er færdigudredt bør være så kort som muligt (få måneder) af hensyn til prognosen.

Diagnostik

Epicutantestning (lappeprøver) er indiceret i alle tilfælde af kontakteksem med varighed ud over en måned.

Testning bør foregå i en rolig fase af eksemet.

Sædvanligvis anlægge den europæiske standardserie suppleret med andre lappeprøver, enkeltvis eller i serier bestemt udfra anamnesen. Der kan også anlægges prøver med stoffer, produkter, som patienten selv medbringer fra arbejdsplads eller hjem.

Der skal tages stilling til om en positiv lappeprøve er af nuværende, tidligere eller ukendt relevans.

Anvendelsestest med stoffer eller produkter fra miljøet tages i brug i tvivlstilfælde, hvor der er usikkerhed om resultatet af lappetesten, for at understøtte resultatet af lappetesten eller hvis situationen er mere egnet hertil.
I en anvendelsestest appliceres det mistænkte allergen eller produkt i ikke-hudirriterende koncentrationer 2-3 gange dagligt over 1-2 uger. Håndteringsforsøg af mistænkte eksemudløsende emner under observation er en anden mulig anvendelsestest.

Ekspositionsundersøgelse dvs. påvisning af stoffer, som patienten er allergisk over for i patientens miljø, er af afgørende betydning for diagnostikken af allergiske kontakteksemer samt for prognosen af disse.

Test for straksallergi (IgE-medieret allergi) er relevante i tilfælde hvor kontakturticaria (straksreaktioner) mistænkes for at spille en rolle for eksemet, samt for atopikere.

Information

Information er en væsentlig del af behandlingen af kontakteksem.

Informationen skal efter endt udredningsprogram omfatte en forklaring af diagnosen og i tilfælde af påvist allergi en information om, hvorledes eksposition for allergenet fremover kan undgås/nedsættes.

Information skal herudover omfatte oplæring i hudpleje.

Andet

Referenceprogrammet omhandler også behandling, sygemelding, kvalitetscheckpunkter, samt giver eksempler på dokumentation og diagnostik.

Hent referenceprogrammet

Referenceprogrammet er udarbejdet for Dansk Dermatologisk Selskab af Dansk Kontaktdermatitisgruppe.