Handskeeksem

Håndeksem forårsaget af gummihandsker kan skyldes:

  • Irritativt eksem på grund af langvarig anvendelse af handsker (flere timer dagligt) og/eller hyppigt handskeskift.
  • Allergisk kontakteksem (cellulært-medieret allergi) forårsaget af gummitilsætningsstoffer (thiuram, mercapto, carbamat).
  • Kontakturticaria (antistof-medieret allergi) forårsaget af latexproteiner (naturgummi).

En række publikationer har dokumenteret, at det klinisk er vanskeligt at skelne mellem disse tilstande.

Symptomerne ved de tre tilstande adskiller sig ikke altid fra hinanden, og det kan ikke uden en nærmere undersøgelse afgøres, hvilken form for handskeeksem man lider af.

Konsekvensen af lidelserne er imidlertid ret forskellige ligesom den rådgivning, der skal gives for at forebygge eksem og andre reaktioner i fremtiden, er forskellig.

En præcis diagnose, som kun kan opnåes gennem allergitestning, er derfor nødvendig, og personer med eksem forårsaget af handsker skal både udredes for allergi over for gummikemikalier og over for latex.

Udredning af håndeksem forårsaget af handsker

  • Ekspositionsanamnese (hvor mange timer/handskeskift)
  • Lappeprøver med standardserie inkl. gummitilsætningsstoffer og evt egen handske*
  • Priktest for latex (alternativt RAST test eller HR-test (histamin-release test).

*Ved reproducerbar reaktion på egen handske, hvor øvrige udredning med gummikemikalier og for latexallergi er negativ, kræves yderligere udredning med specialallergener, evt. på specialafdeling.

Den Danske Kontaktdermatitis Gruppe