Vurdering af relevans af kontaktallergi

Dansk Kontaktdermatitis Gruppe har udarbejdet retningslinjer for vurdering af relevans af kontaktallergi påvist ved lappetests.