Erstatning og godtgørelse

Hvis du får anerkendt dit eksem som arbejdsskade, kan du i nogle tilfælde få godtgørelse for varige mén og/eller erstatning for tab af erhvervsevne.

Hvor stor godtgørelse, der kan blive tale om, afhænger af karakteren og omfanget af din hudsygdom.

I den forbindelse ser Arbejdsskadestyrelsen på, hvor kroniske dine hudforandringer er, og på hvor ofte din sygdom er i udbrud.

Hvis man har mindre end fem procent mén, kan man ikke få godtgørelse.

Hvis din hudsygdom ikke udelukkende skyldes dit arbejde, kan erstatning og godtgørelse også blive mindre eller helt bortfalde. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du tidligere har haft eksem f.eks. i barndommen.

Læs mere