Glostrup-undersøgelserne

Undersøgelserne blev gennemført i Glostrup, fordi sammensætningen af Glostrup-befolkningen stort set svarer til befolkningen i Danmark, hvad angår køn, alderssammensætning og erhverv bortset fra fiskeri.

Alle besvarede et spørgeskema samt blev allergitestet.

Allergi over for et eller flere kemiske stoffer

Antal personer undersøgt
med lappeprøve


Alder
.


Allergi i befolkningen over for et
eller flere kemiske stoffer


2006 3.460 18-69 år 10 pct.
1998 312 15-41 år 18,6 pct.
1990 543 18-69 år 15,5 pct.

Undersøgelserne fra 1990, 1998 og 2006 designet forskelligt – bl.a. er der forskel på aldergruppe. Det betyder, at sammenligninger mellem årene skal foretages med forbehold.

Allergi over for parfumestoffer og nikkel

Sammenligning mellem undersøgelsen i 1990 og 2006.

Mænd


Kvinder


Total


 Allergen

1990

(n=269)


2006

(n=1.647)


1990

(n=274)


2006

(n= 1.913)


1990

(n=543)


2006

(n=3.460)


Nikkel 2,2 pct. 1,0 pct. 10,9 pct. 9,9 pct. 6,6 pct. 5,9 pct.
Fragrance mix I
(blanding af parfumestoffer)
1,1 pct. 1,4 pct. 1,1 pct. 1,8 pct. 1,1 pct. 1,6 pct.
Peru balsam
(myroxylon pereirae)
0,7 pct. 0,1 pct. 1,5 pct. 0,1 pct. 1,1 pct. 0,1 pct.

Læs mere om sammenligningen.

Der er stor forskel på forekomsten af allergi over for nikkel blandt mænd og kvinder. Dette skyldes, at kvinder er mere udsat for nikkel pga. ørepiercing og brug af uægte smykker, der kan frigive nikkel. 

Nikkelallergi er faldet over årene hos yngre kvinder. Det skyldes, at især de unge i mindre omfang udsættes for nikkel i f.eks. uægte smykker efter indførelsen af lovgivning på området. Befolkningsundersøgelserne viser, at lovene har medført et betydeligt fald – fra 20 pct. i 1990 til 10 pct. i 2006 – blandt yngre kvinder. Læs mere om hyppighed af nikkelallergi.

Udover parfume i form af blandingen fragrance mix I og peru balsam (myroxylon pereirae) samt nikkel blev der i Glostrup-undersøgelserne også testet for kontaktallergi over for bl.a.: udvalgte gummikemikalier, farvestoffet PPD, udvalgte konserveringsmidler samt udvalgte lægemidler.