Andre danske befolkningsundersøgelser

Parfume- og nikkelallergi blandt danske skolebørn

I 1995-1996 gennemførtes en undersøgelse af 1.501 8.klasses skolebørn, dvs. i alderen 12-16 år, fordelt på 40 skoler i Odense Amt. Børnene besvarede et spørgeskema og 1.146 fik foretaget en lappeprøve.

Allergi over for en eller flere kemiske stoffer blev fundet hos 15,2 pct., heraf 19,5 pct. af pigerne og 10,3 pct. hos drengene. Nikkelallergi efterfulgt af parfumeallergi var hyppigst hos både piger og drenge.

Hyppighed af nikkel- og parfumeallergi blandt skolebørn i Odense i 1995/96:

Allergen Drenge Piger Total
(n=269)


(n=620)


(n=1146)


Nikkel 2,5 pct. 13,7 pct. 8,6 pct.
Fragrance Mix I 2,1 pct. 1,6 pct. 1,8 pct.

Reference: Mortz CG et al. Acta Derm Venereol 2002

Nikkelallergi blandt danske skolepiger

I 1991 blev der indført en lovgivning i Danmark, som begrænser udsættelsen for nikkel fra spænder og smykker, herunder piercingsmykker.

En undersøgelse blandt 200 skolepiger i alderen 10-14 år rekrutteret fra 12 skoler i Københavnsområdet og 237 unge piger fra ni gymnasie-/produktionsskoler i alderen 17-22 år i Københavnsområdet viser, at der er en langt højere forekomst af nikkelallergi blandt yngre kvinder, som fik huller i ørerne før nikkelreguleringen end efter.

Den yngste aldersgruppe af piger, som ikke var ørepiercede, havde ikke nikkelallergi.

Hyppighed af nikkelallergi blandt skolepiger ørepiercet før og efter nikkelregulering:

Forskole Gymnasie-/produktionsskole
10-14 årig 17-22 årig
(n=200)


(n=637)


Piercet før 1992 15,4 pct. 26,0 pct.
Piercet efter 1992 4,4 pct. 12,4 pct.
Ikke piercet 0 pct. 5,3 pct.

Reference: Jensen CS et al. British Journal of Dermatology 2002