Tabletbehandling

Behandling med tabletter kan blive aktuelt, hvis et eksem er af en sådan sværhedsgrad, at det ikke kan holdes nede på lokalbehandling med cremer eller salver.

Ved et akut eksem er behandling med binyrebarkhormontabletter ofte meget effektivt. Denne behandling vil typisk gennemføres over nogle uger, hvor huden bringes i ro. Længere tids systemisk behandling med binyrebarkhormon kan imidlertid give anledning til en række bivirkninger, hvorfor dette ikke bruges normalt.

Der findes en række andre lægemidler med påvirkning af immunsystemet, som er mere egnede til langtidsbehandling af svære eksemer.

Hvis der er behov for en sådan behandling vil en hudlæge kunne hjælpe den enkelte eksempatient med rådgivning og information om disse lægemidler.